Kommande utställning
Experimentalfältet
7 Nov – 14 Mar 2021

Experimentalfältet var en gång namnet på den plats där Accelerator och Stockholms universitet ligger dag. I den kommande utställningen med samma namn presenteras åtta samtida konstnärskap som experimenterar kring leverne, jordbruk och samhällsbyggande. I en tid när vårt samhälle ställs inför stora frågor undersöker Accelerator experimenterandets roll i samhället då och nu, och experimenterandet som sker inom samtidskonsten och vetenskapen idag.

Bild från Experimentalfältet tagen 1954. Bilden tillhör Stadsmuseet i Stockholm. Fotograf: Herman Rönninger SvD 34678

Om utställningen

I grupputställningen Experimentalfältet visas verk där Andrea Zittel undersöker vad människor behöver för att överleva och Signe Johannessen gör en betraktelse över människans relation till kon. Malin Arnell och Åsa Elzén utforskar vårt ömsesidiga beroendeförhållande med skogen och gruppen O i samarbete med The non existent Center belyser behovet av organiserad social verksamhet. Möbler av Uglycute utgör en plats i utställningen för studier och fördjupning. Konst- och jordbrukskollektivet Kultivator skapar ett processbaserat arbete i samarbete med kulturarbetande maskar inom ramen för Accelerators program Konst + forskning.

Experimentalfältet var namnet på den försöksverksamhet inom lantbruksvetenskap som instiftades vid 1800-talets början på Frescati, platsen där Stockholms universitet och Accelerator idag är belägna. Genom utställningen med samma namn vill Accelerator belysa platsens historia och sätta den i kontext med verksamheten som bedrivs där idag. 

I utställningen förekommer verk inlånade från Magasin III Museum for Contemporary Art, samt historiska verk och arkivmaterial från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm stadsmuseum och Nationalmuseum.

Experimentalfältet och Frescatis historia

Kungl. Lantbruksakademiens Experimentalfält år 1868, litografi efter teckning av J.F. Meyer (detalj). Tillhör Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens arkiv.


Frescati har en lång och varierad historia som involverar forskningsverksamhet betydligt längre tillbaka än de aktiviteter som idag förknippas med universitetet. Platsen utgjorde först en kunglig jaktpark men blev sedan ett centrum för experiment inom jordbruk och fysik. Här fanns även en handelsträdgård och ett lantbruksmuseum.

Under senare delen av 1700-talet blev jordbruk populärt bland godsägare och en bildad överklass som började intressera sig för hur jordbruket kunde ge ekonomisk vinning. Lantbruksvetenskapen växte fram som ett nytt naturvetenskapligt ämnesområde och 1816 startade Kungl. Lantbruksakademien Experimentalfältet på Frescati.

När Experimentalfältet startade anlades en försöksgård för olika experiment och ett mönsterjordbruk. Moderna arbetsredskap enligt nya internationella modeller och införandet av växelbruk var centralt för mönstergården. På försökssidan gjordes en rad olika experiment under Experimentalfältets historia. Försöksodling av exempelvis havre, rotfrukter, bär och trädgårdsväxter gjordes och olika ko- och fårraser togs in från framförallt Storbritannien och Tyskland för att undersöka tillväxt och mjölkproduktion i relation med inhemska raser.

Experimentalfältets jordbruksforskning flyttades på 1940-talet till Ultuna lantbrukshögskola som senare blev en del av dagens Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Några byggnader finns kvar från Experimentalfältet och används idag av universitetet.

Här kan du läsa och ladda ner en längre text om Experimentalfältets historia.

Forskarsamarbeten

I arbetet med utställningen Experimentalfältet samarbetar Accelerator med forskare vid Stockholms universitet som även kommer att medverka i höstens publika samtalsprogram.

Credits

Medverkande i utställningen:
Malin Arnell, konstnär
Åsa Elzén, konstnär
Signe Johanessen, konstnär
Kultivator, konstnärskollektiv
O i samarbete med The non existent Center, konstnärskollektiv
Uglycute, konstnärs- och arkitektkollektiv
Andrea Zittel, konstnär

Utställningsteam Accelerator
Richard Julin, curator
Therese Kellner, curator
Tove Nilson, kommunikationsansvarig
Anna Wallgren, kommunikatör
Erik Wijkström, tekniker
Bronwyn Bailey-Charteris, projektledare forskarsamarbeten

Tack till:
Magasin III Museum for Contemporary Art
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Stockholm stadsmuseum
Nationalmuseum