Mötet mellan konst och vetenskap

På Accelerator möts konst och forskning i tvärvetenskaplig dialog kring samtidens frågor och utmaningar. Syftet är att främja kunskapsutbyte och reflektion kring hur konst och vetenskap tar sig an aktuella samhällsfrågor utifrån sina respektive discipliner.

Inom programmet Konst + forskning samarbetar Accelerators konstnärliga team med forskare vars arbete har koppling till aktuella frågor och teman i utställningarna. Samarbetet utmynnar i ett publikt program med föreläsningar, samtal och seminarier dit konstnärer, forskare, studenter och allmänhet bjuds in att delta.

Möte inom Konst + forskning kopplat till Tino Sehgals utställning This progress. Medverkande forskare och konstnärer på bilden: Sara-Lot van Uum. Bronwyn Bailey-Charteris, Iris Smeds, Anna Ting Möller, Susanna Jablonski, Gethin Wyn Jones, Anna Kinbom, Santiago Mostyn, Barbara Wohlfarth, Richard Julin, Sonia Hedstrand and Katarina Winter.

Ett samtal från 15 april 2020 kopplat till Johanna Gustafsson Fürsts utställning Ympa orden, piska min tunga. Litteraturvetaren Frida Beckman, poeten Ida Börjel och kulturskribenten Sara Abdollahi talade om litteraturens, skrivandets och kritikens relation till turbulenta tillstånd.

Varför konst och forskning

Syftet med Konst + Forskning är att stimulera nytänkande genom ett utbyte av kunskap, erfarenheter och perspektiv. Kopplingen till samtidsfrågor och samhällsutmaningar är en viktig hörnsten i Accelerators verksamhet. Programmet Konst + forskning ska utgöra en plattform för interdisciplinär dialog och möjlighet att via konsten utforska nya sorters kunskapande och sätt att prata om forskning.

“Konstnärer är modiga! Vi forskare använder alltför ofta beprövade metoder istället för att våga testa nytt.”

Charlotta Seiler Brylla, professor i tyska vid institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska.
Ett samtal 3 juni 2019 om aspekter på forskarens värv och nya sätt att materialisera forskningsresultat med Staffan Carlshamre, Carmen Fernández, Henrik Österblom, Gudrun Brattström, Mats Börjesson, Boel Hackman. Foto Niklas Björling.

Se och lyssna från arkivet

Sedan starten 2016 har över 110 personer – forskare från universitetets samtliga fakulteter och andra lärosäten samt konstnärer och sakkunniga – medverkat i samarbeten inom Konst + forskning. Information om hela samtalsprogrammet sedan den fysiska konsthallens öppning hösten 2019 finns i Accelerators arkiv. Många samtal har spelats in och går att se på Accelerators YouTube-kanal eller lyssna på som podcast.

Deltagare

 • Lina Aastrup, curator.
 • Michael Barrett, antropolog, forskare och curator, Etnografiska museet.
 • Manthia Diawara, filmare, författare och professor i filmvetenskap och litteraturvetenskap, New York University Tisch School of the Arts.
 • Issraa El-Kogali Häggström, författare, dokumentärfilmare.
 • Fataneh Farahani, professor vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet.
 • Ulrika Flink, konstnärlig ledare på Konsthall C, curator, medgrundare till kollektivet Parallellogram.
 • Peter Gillgren, professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, IKE, Stockholms universitet.
 • Salad Hilowle, filmskapare och konstnär.
 • Roland Jansson, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet.
 • Hanni Kamaly, konstnär.
 • Shahram Khosravi, professor vid Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Jonas Monié Nordin, docent vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.
 • Alessandro Petti, professor i arkitektur och social rättvisa, Kungl. Konsthögskolan.
 • Katarina Pirak Sikku, konstnär.
 • Lena Sawyer, universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.
 • Mmabatho Thobejane, curator.
 • Jonelle Twum, filmare, pedagog, researcher och kulturproducent
 • Jeff Werner, professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, IKE, Stockholms universitet.
 • Sara Abdollahi, litteraturkritiker och essäist.
 • Frida Beckman, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.
 • Alexandra Dylman, docent vid Specialpedagogiska institutionen.
 • Makda Embaie, konstnär.
 • Christina Fredengrendocent vid institutionen för arkeologi och antikens kultur.
 • Johanna Gustafsson Fürst, konstnär.
 • Sonia Hedstrandkonstnär.
 • Mattias Heldner, professor i fonetik och föreståndare för fonetiklaboratoriet vid Institutionen för lingvistik.
 • Susanna Jablonskikonstnär.
 • Signe Johannessen, konstnär.
 • Johan Järlehed, universitetslektor i spanska vid Institutionen för språk och litteraturer.
 • Balsam Karam, författare och bibliotekarie.
 • Anna Kinbomkonstnär.
 • Anneli Kruve, universitetslektor vid Institutionen för material- och miljökemi.
 • Jarmo Lainio, professor i finska vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska.
 • Alba Legarda Lisarri, doktorand vid Institutionen för geologiska vetenskaper.
 • Inger Lindberg, professor i tvåspråkighet vid Institutionen för språkdidaktik.
 • Maja Mella, verksamhetsledare vid Svenska Tornedalingars Riksförbund.
 • Santiago Mostynkonstnär.
 • Anna Ting Möllerkonstnär.
 • Kevin Noone, professor i kemisk meteorologi vid Institutionen för miljövetenskap.
 • Jonas Nordell, professor i civilrätt vid Juridiska Institutionen.
 • Stefano Papazian, postdoktor vid Institutionen för miljövetenskap.
 • Jan Rosén, professor i civilrätt vid Juridiska Institutionen.
 • Charlotta Seiler Brylla, professor i tyska och prefekt för Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska.
 • Iris Smedskonstnär.
 • Katarina Winter, doktor i sociologi och postdoktor vid Kriminologiska institutionen.
 • Barbara Wohlfarth, professor i kvartärgeologi vid Institutionen för geologiska vetenskaper.
 • Gethin Wyn Joneskonstnär.
 • Sia Spiliopoulou Åkermark, docent i folkrätt vid Uppsala universitet och direktör på Ålands fredsinstitut.
 • Gudrun Brattström, docent, universitetslektor, Matematiska institutionen.
 • Mats Börjesson, professor, Institutionen för pedagogik och didaktik.
 • Staffan Carlshamre, professor, Filosofiska institutionen.
 • Iben Christiansen, docent, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnets didaktik.
 • Carmen Fernández, professor emerita, Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut.
 • Vendela Grundell Gachoud, postdoktor, Institutionen för kultur och estetik.
 • Ingemar Haag, universitetslektor, Institutionen för kultur och estetik.
 • Boel Hackman, universitetslektor, Institutionen för kultur och estetik.
 • Magdalena Holdar, universitetslektor, Institutionen för kultur och estetik.
 • Lise-Lotte Jons, universitetspedagogisk utvecklare, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
 • Johan Kleman, professor i fjärranalys, Institutionen för naturgeografi.
 • Palle Leth, universitetslektor, Filosofiska institutionen.
 • Ewa Machotka, universitetslektor, docent, Institutionen för Asien- och Mellanöstern- och Turkietstudier.
 • Elisabeth Mansén, professor, Institutionen för kultur och estetik.
 • Joy Merwin Monterio, post doc, Meterologiska institutionen.
 • Tyra Nilsson, forskarstuderande, Institutionen för pedagogik och didaktik.
 • Dominic Power, professor, Kulturgeografiska institutionen.
 • Klas Roth, professor, Institutionen för pedagogik och didaktik.
 • Kicki Skog, universitetslektor, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnetnas didaktik.
 • Henrik Österblom, universitetslektor, docent, Stockholm Resilience Center.
 • Gudrun Brattström, universitetslektor, Matematiska institutionen, matematisk statistik och försäkringsmatematik.
 • Rikard Bögvad, professor, Matematiska institutionen.
 • Erik Cardelius, universitetslektor, Institutionen för språkdidaktik.
 • Uno Fors, professor, Institutionen för data- och systemvetenskap DSV.
 • Rachel Foster, forskare, Institutionen för ekologi miljö och botanik.
 • Martin Gustavsson, forskningsledare, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor.
 • Anna-Maria Hällgren, universitetslektor, IKE Konstvetenskap.
 • Maria Larsson, professor, Psykologiska institutionen.
 • Anna Ljunggren, professor, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, avdelningen för slaviska, ryska.
 • Anna Lundström, universitetslektor, Historiska Institutionen och Institutionen för kultur och estetik.
 • Per Jonas Nordell, professor, Juridiska institutionen.
 • Patricia Shaughnessy, universitetslektor, Juridiska institutionen.
 • Mårten Snickare, professor, Institutionen för kultur och estetik.
 • Ulrich Theopold, professor, Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut.
 • Tindra Thor, lärare, Inst för mediestudier, enheten för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
 • Annika Ullman, professor, Institutionen för pedagogik och didaktik.