Om Accelerator


”Accelerator ska vara en dynamisk mötesplats för studenter, forskare och alla intresserade,
i skärningspunkten mellan konst och vetenskap.”
Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet

Accelerator har sin bas i utställningar av konst, utformade av den konstnärlige ledaren. En viktig del är samverkan med mångvetenskapliga forskargrupper som bjuds in att reflektera över utställningsprocessen, medverkande konstnärer och konsten. Verksamheten är till stor del publik och riktar sig till allmänhet, studenter och Stockholms universitets forskare.

Syftet med Accelerator är i grunden att öppna för nytänkande på alla plan, genom att väcka nya forskningsfrågor, inspirera till nya utbildningar och bidra till nya perspektiv på samhällsfrågor.

Lyssna på Richard Julin, konstnärlig ledare för Accelerator:

Öppen mötesplats

2019 öppnar Accelerator även i fysisk form, som en publik mötesarena för konst, vetenskap och samhällsfrågor. Centrum för verksamheten blir det gamla underjordiska fysiklaboratoriet Manne Siegbahn i Frescati.

Samverkan stimulerar till nytänkande

Accelerator bygger på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete med externa parter, däribland Magasin III, inom Stockholm universitets masterprogram Curating Art. Initiativtagare till Accelerator är professor i konstvetenskap Margaretha Rossholm Lagerlöf samt Magasin III:s grundare David Neuman, affilierad professor och hedersdoktor vid Stockholms universitet. Rektor Astrid Söderbergh Widding instiftade den särskilda inrättningen Accelerator 2015.

En nära samverkan med externa parter utgör ett viktigt inflöde av tankar och idéer för såväl utställningsverksamheten som möjliga forskningsfrågor. Accelerator planerar att arbeta i nära samverkan med en mindre grupp externa parter. Idag finns en samverkansöverenskommelse med konstmuseet Magasin III – Museum & Foundation for Contemporary Art och Familjen Robert Weils Stiftelse.

Verksamhetsplan 2018-2019

Lokalerna i Manne Siegbahnlaboratoriet hösten 2017 före ombyggnaden.

Foto: Ingmarie Andersson