Om Accelerator

Accelerator är en konsthall där konst, vetenskap och samhällsfrågor möts. Verksamheten är en del av Stockholms universitet, med uppdrag att aktivt samverka med samhället. Accelerator producerar utställningar med internationell och svensk samtidskonst.

I anslutning till utställningarna arrangeras publika presentationer och samtal med konstnärer, forskare, studenter och allmänhet. Drivkraften bakom konsthallen Accelerators program är att bidra till ett öppet och empatiskt samhälle genom att låta konsten stimulera till samtal och tvärvetenskaplig dialog.

Se dokumentären om hur Accelerator blev till – en film om idéerna och människorna bakom konsthallen. Inspelad under åren 2016-2019. Producerad av Lisa Munthe & Caroline Falkman, Medieproduktion vid Stockholms universitet.

Organisation

Konstnärlig ledare: Richard Julin
Föreståndare: Mårten Snickare
Intendent: Therese Kellner
Ansvarig kommunikation och utveckling: Tove Nilson
Kommunikatör: Sofia Rickberg
Utställningstekniker: Erik Wijkström
Ekonom: Koshik Zaman
Huvudvärdar: Karl-Oskar Gustafsson och Johanna Mork
Projektledare Konst + forskning: Jelena Jovicic


Styrelse

Ordförande:
Mårten Snickare, professor i konstvetenskap

Ledamöter: 
Jonas Ebbesson, professor i miljörätt
Ylva Engström, professor i molekylärbiologi
Hans Hayden, professor i konstvetenskap
David Neuman, museichef emeritus, fil. dr h.c.
Annika Ullman, professor i pedagogik
Robert Weil, styrelseordförande och grundare, Proventus AB

Accelerator är en sk. särskild inrättning vid Stockholms universitet och ingår i den Humanistiska fakulteten. Yttersta ansvarig för verksamheten är rektor vid Stockholms universitet.

Samarbeten

Partnersamarbeten utgör ett viktigt inflöde av tankar och idéer för Accelerators verksamhet. Samarbeten etableras långsiktigt och syftar till gemensamt utbyte mellan parterna.

Accelerators utställningsverksamhet stöds av Magasin III – Museum for Contemporary Art och Familjen Robert Weils Stiftelse

Vi är aktivt engagerade i att utveckla partnersamarbeten för att möjliggöra fler möten mellan konst och forskning. För mer information kontakta föreståndare Mårten Snickare: marten.snickare [at] arthistory.su.se.

Accelerator Founding Patrons

Accelerators historia

Idén om att bygga en konsthall vid Stockholms universitet är sprungen ur ett långt och framgångsrikt samarbete inom masterprogrammet Curating Art, mellan universitetet och Magasin III Museum for Contemporary Art. Initiativtagare till Accelerator är professor emerita i konstvetenskap Margaretha Rossholm Lagerlöf samt Magasin III:s tidigare museichef och nuvarande styrelseordförande David Neuman. Rektor Astrid Söderbergh Widding instiftade den särskilda inrättningen Accelerator år 2015 och verksamheten började byggas. Richard Julin tillträdde som konstnärlig ledare 2016 och påbörjade arbetet med det konstnärliga programmet som inledningsvis visades på olika delar av Frescati campus. Den nya konsthallen stod färdigbyggd hösten 2019 och invigdes i september samma år.

Platsen där konsthallen byggdes utgjorde tidigare ett underjordiskt laboratorium för forskning inom acceleratorfysik. Den ursprungliga byggnaden uppfördes 1936 och ritades av arkitekt Gustaf Holmdahl (1879-1958). Laboratoriet innehöll en cyklotronanläggning och var uppkallat efter professor Manne Siegbahn, som var professor i experimentell fysik, nobelpristagare och verksam vid Stockholms universitet. I ombyggnationen som gjordes 2016-2019 där Arkitektkontoret 2BK ritade om lokalerna på uppdrag av Akademiska hus, tillkom en ny byggnad som idag utgör Accelerators entré och restaurang.

Läs mer om Manne Siegbahnhusen.

Bilder från ombyggnaden

Lediga tjänster

Lediga tjänster annonseras inom SU här