Om Accelerator

Accelerator är en konsthall där konst, vetenskap och samhällsfrågor möts. Verksamheten är en del av Stockholms universitet, med uppdrag att aktivt samverka med samhället. Accelerator producerar utställningar med internationell och svensk samtidskonst.

I anslutning till utställningarna arrangeras publika presentationer och samtal med konstnärer, forskare, studenter och allmänhet. Drivkraften bakom konsthallen Accelerators program är att bidra till ett öppet och ett empatiskt samhälle genom att låta konsten stimulera till samtal och tvärvetenskaplig dialog.

Accelerator 2019. Foto Ingmarie Andersson.
Accelerator 2019. Foto Ingmarie Andersson.

Organisation

Konstnärlig ledare: Richard Julin
Föreståndare: Bengt Novén
Intendent: Therese Kellner
Ansvarig kommunikation och utveckling: Tove Nilson
Utställningstekniker: Erik Wijkström
Ekonom: Koshik Zaman
Eventkoordinator: Catharina Jäderberg
Kommunikatör: Anna Wallgren
Huvudvärdar: Karl-Oskar Gustafsson och Johanna Mork
Projektledare forskarsamarbeten: Bronwyn Bailey-Charteris


Styrelse

Ordförande:
Bengt Novén, professor i franska

Ledamöter: 
Jonas Ebbesson, professor i miljörätt
Ylva Engström, professor i molekylärbiologi
Hans Hayden, professor i konstvetenskap
David Neuman, museichef emeritus, fil. dr h.c.
Annika Ullman, professor i pedagogik
Robert Weil, styrelseordförande och grundare, Proventus AB

Accelerator är en sk. särskild inrättning vid Stockholms universitet och ingår i den Humanistiska fakulteten. Yttersta ansvarig för verksamheten är rektor vid Stockholms universitet.

Samarbeten

Accelerator bygger på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete med Magasin III Museum for Contemporary Art inom Stockholm universitets Masterprogram Curating Art. Initiativtagare till Accelerator är professor i konstvetenskap Margaretha Rossholm Lagerlöf  samt Magasin III’s tidigare museichef och nuvarande styrelseordförande David Neuman. Rektor Astrid Söderbergh Widding instiftade den särskilda inrättningen Accelerator 2015.

Samarbeten med externa parter utgör ett viktigt inflöde av tankar och idéer för såväl utställningsverksamheten som möjliga forskningsfrågor. Accelerator arbetar i nära samverkan med en mindre grupp externa parter, idag finns avtal med konstmuseet Magasin III – Museum for Contemporary Art och Familjen Robert Weils Stiftelse.

Mer om Accelerator

Se dokumentären om Accelerator – en film om tillblivelsen, idéerna och människorna bakom konsthallen.

Inspelad under åren 2016-2019. Producerad av Lisa Munthe & Caroline Falkman, Medieproduktion vid Stockholms universitet.


Om byggnaden

Accelerators utställningssalar utgjorde tidigare ett underjordiskt laboratorium för forskning inom acceleratorfysik. Den ursprungliga byggnaden uppfördes 1936 och ritades av arkitekt Gustaf Holmdahl (1879-1958). Laboratoriet innehöll en cyklotronanläggning och var uppkallat efter professor Manne Siegbahn, professor i experiementell fysik, nobelpristagare och verksam vid Stockholms universitet. Under 2016-2019 har lokalerna byggts om och en ny byggnad som utgör Accelerators entré och restaurang har tillkommit. Arkitektkontoret 2BK har ritat ombyggnationen.

Läs mer om Manne Siegbahnhusen.

Bilder från ombyggnaden

Lediga tjänster

Lediga tjänster annonseras inom SU här