• Konsthallen är sommarstängd och öppnar åter 24 september.
  • Besök Accelerator
  • Frescativägen 26A
    Stockholms Universitet
    T – Universitetet
  • Accelerator Café är sommarstängt och öppnar åter 16 augusti.