Bussresa: En dag genom ”Skogen kallar – Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av skogskunskap”

9 sep 2021, 08:45

Ett heldagsprogram med fokus på naturens rättigheter, fred med jorden och en specifik skogs lokala situation och historia. Konstnärerna Malin Arnell och Åsa Elzén tar oss med på en bussresa till det offentliga konstverk, tillika skog, som deras medverkan i utställningen Experimentalfältet utgår från. Verket Skogen kallar – Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av skogskunskap utgör utgångspunkten för dagsutflyktens program, som även relaterar till tematiken i Experimentalfältet; hur konsten kan utforska framtidsscenarier för nya levnadssätt, relationer till andra arter, jorden och människor emellan.

Under femtio år arrenderar konstnärerna Arnell och Elzén 3,7 hektar skog belägen på Fogelstad säteris marker i Julita, som ett första steg i syfte att ta skogen ur produktion i all oändlighet. Läs mer om det offentliga verket Skogen kallar – Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av skogskunskap här. Den 9 september arrangeras en gemensam bussresa från Accelerator till det offentliga konstverket. Dagsutflykten innehåller samvaro och samtal med och genom skogen, tillsammans med konstnärerna och inbjudna gäster.

Boka biljetter här.

Besökarinformation:

Biljettkostnad 150 SEK inklusive lunch och fika, uppge eventuella matallergier samt tillgänglighetsbehov via mail till accelerator@su.se senast 2 september.

Besökare uppmanas att klä sig i oömma kläder anpassade efter väder då dagen mestadels tillbringas utomhus.

Om möjligt tag med smartphone och hörlurar.

Accelerator vidtar smittskyddsåtgärder i enlighet med rådande restriktioner och anpassar arrangemanget efter ansvariga myndigheters rekommendationer.

Program:

8:45 Inledning på Accelerator
Dagen börjar med en kort introduktion till Malin Arnells och Åsa Elzéns verk “Skogen kallar – Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av skogskunskap. Utsträckning #2” i utställningen Experimentalfältet.

9:15 Bussresa till Fogelstad, Julita
Konst- och arkitekturgruppen MYCKET påbörjar aktiviteten “Ho aj aj aj aj buff”, och prästen Anna Karin Hammar berättar om teologiska verktyg för ett inkluderande av naturens rättigheter.

11.45 Guidad visning Fogelstad kulturförening
Liselott Karlsson-Selen och Ebba Johannesson från Fogelstad kulturförening ger en guidad visning av utställningen om Kvinnliga Medborgarskolan och Lilla Ulfåsa.

12.45 Lunch på Fogelstad

13:30 Bussresa från Fogelstad till det offentliga konstverket Skogen kallar – Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av skogskunskap.
Malin Arnell och Åsa Elzén berättar om verket.

13.45 Malin Arnell och Åsa Elzén “Öm(se)sidigheter”
Vi rör oss genom “Skogen kallar – Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av skogskunskap”, samtidigt som vi ges möjlighet att öva på ett ömsesidigt mer-än-mänskligt relaterande.

14.30 Fika i skogen

14.45 Samtal i mossan: Naturens rättigheter, ekoteologi och etiskt mångbruk
Medverkande: Ola Engelmark, Pia Björstrand och Anna Karin Hammar. Modereratorer: Malin Arnell och Åsa Elzén.

15.45 MYCKET “Ho aj aj aj aj buff” forts.
Under ledning av gruppen MYCKET lyssnar vi efter trollens perspektiv på hur vi kan fortsätta att leva på vår planet utan att förbruka den.

16.00 Avresa
Beräknad ankomsttid till Accelerator kl. 18.15.


Medverkande

Malin Arnell
Malin Arnell, fil dr. i koreografi, arbetar som interdisciplinär konstnär, forskare och pedagog inom ett deltagande, performativt, ekologiskt och socialt engagerat konstfält. Arnell bearbetar materialiteter hos objekt, språk, tid och kroppar med hjälp av rumsliga och arkitektoniska interventioner, koreografiska strukturer och pedagogiska modeller. Inom In Each Other’s Company kartlägger Arnell tillsammans med konstnären Mar Fjell behov och möjligheter för att upprätta hållbara och långsiktiga konstnärliga engagemang för queer- och transkroppar.

Åsa Elzén
Åsa Elzén är konstnär och bor och arbetar i Näshulta, Sörmland. Elzéns praktik är transdisciplinär och tar ofta form genom installation, text, textil, video, performance och deltagarbaserade situationer. Hon arbetar med begreppet ”träda” i relation till temporalitet, klimatkrisen och queerfeministisk- och mer-än-mänsklig historia och historieskrivning. Sedan en tid tillbaka fokuserar hon på arvet efter Fogelstadgruppen och deras praktik rörande ekologi och resiliens.

Pia Björnstrand
Pia Björstrand är advokat med ett hjärta som brinner för livet på jorden och särskilt för skogen. Björstrand är talesperson för Klimataktion, engagerad i Naturskyddsföreningen, Omställningsrörelsen och Naturens Rättigheter, samt sitter i styrelsen för Naturarvet och är ordförande för Naturskyddsföreningen i Nyköping/Oxelösund. Pia Björstrand har också startat grupperna #Lawyersforfuture och Swedish Earth Right Lawyers.

Ola Engelmark
Ola Engelmark är docent i skogsekologi, företagare, prisbelönt författare om gammelskogar, nya affärsidéer, hållbart skogsbruk. Engelmark vill se en skoglig synvända för mångbruk och en skoglig etik som ger mångfaldiga skogar till kommande generationer.

Anna Karin Hammar
Anna Karin Hammar, född 1951 i Norra Rörum i Skåne, är präst i Svenska kyrkan. Hammar har arbetat på Kyrkornas världsråd med inriktning på Kyrkornas kvinnoårtionde och ett särskilt fokus på kvinnors bidrag till rättvisa, fred och skapelsens integritet, samt är med och leder en kyrkans fred med jorden-grupp i norra Roslagen. Hon är även författare bl.a. till boken “Att finna Gud i en snigel – om tro, hopp och naturens rättigheter”, doktorsavhandlingen “Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament” samt artikeln “Att be med björken – reflektioner om kön och bön”.

MYCKET
2020 startade konst- och arkitekturgruppen MYCKET det konstnärliga forskningsprojektet “Trollsyn i hjärtmarkerna” i samarbete med Linnéuniversitet. Forskningsprojektet hämtar inspiration från folksagor, sägner om troll och andra mytologiska väsen och tar avstamp i det posthumana forskningsfältet, kritiska urfolksteorier och queerfeminism. Syftet är att anknyta till en tid då människor levde närmare naturen, att påminna om metoder som fallit i glömska och få fatt i det vi ännu inte vet.

Kulturföreningen Fogelstad
Bildades i september 1995 i Katrineholm och verkar för att rikta uppmärksamheten på det unika kulturarvet från Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad samt för att fortlöpande utveckla fogelstadinspirerad verksamhet. Föreningen vill skapa tillfällen för framför allt kvinnor med olika bakgrund att mötas till samtal, erfarenhetsutbyte och fördjupning i angelägna människo- och samhällsfrågor.

Insamlingsstiftelsen Fogelstad
Instiftades 2019 som en del av ett större initiativ för att förvärva Lilla Ulfåsa, Kvinnliga Medborgarskolans skolhus, och står sedan juni 2020 som dess ägare. På Lilla Ulfåsa kommer stiftelsen att bedriva verksamhet i Fogelstadsgruppens anda kring samtidens utmaningar.

Malin Arnell och Åsa Elzén, ”Skogen kallar – Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av skogskunskap”, 2018-pågående. Bilden tillhör konstnärerna.