Konst+forskning: En dag genom Skogen kallar – Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av skogskunskap.

15 Apr, 09:00

En bussresa och besök till ett offentligt konstverk tillika en specifik skog belägen på Fogelstads marker i Julita, Katrineholms kommun som Arnell och Elzéns medverkan i Experimentalfältet utgår från. 

Den 3,7 hektar stora skogen i form av en triangel arrenderas av konstnärerna i 50 år som ett första steg i syfte att ta den ur produktion. Under den här dagen färdas vi tillsammans till skogen med buss från Accelerator. Under resan till och i skogen presenteras olika samtal och intra-aktioner med och i skogen. Konstnärerna har bjudit in gäster, bland annat forskare från Stockholms universitet för att lyssna när skogens kallar.

OBS. Angiven starttid är preliminär. Mer information om evenemanget och hur man bokar plats kommer inom kort.

Evenemanget är en heldag och pågår mellan cirka kl 09-17.

Malin Arnell och Åsa Elzén, ”Skogen kallar – Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av skogskunskap”, 2018-pågående. Bilden tillhör konstnärerna.