Konst+forskning: Jordsymposium med Kultivator

12 maj 2021, 13:00-17:00

Jordsymposiet är en tvärdisciplinär mötesplats för konstnärer och forskare för samtal om jords materia, minnen och framtid.

Seminariet som sänds online från Accelerator är inriktat på det arbete som utförs av det svenska konst- och jordbrukskollektivet Kultivator, som berättar om sitt processbaserade uppdrag Soil Faculty för Experimentalfältet. Evenemanget kommer att presentera tvärdisciplinära perspektiv på jord.

Curator och moderator för Jordsymposium är Bronwyn Bailey-Charteris, projektledare forskarsamarbeten Accelerator.

Se evenemanget dokumenterat på Accelerators YouTube-kanal eller lyssna som podcast via iTunes.

Kultivator “Humusfakulteten”, 2020. Installationsvy från utställningen “Experimentalfältet” på Accelerator 2021. Foto: Christian Saltas.

Program

13:00–14:00
Jordfakulteten med Kultivator
Med konstnären Malin Lindmark Vrijman från Kultivator och de särskilt inbjudna gästerna: kulturarbetarna Lumbricus rubellus (stora lövdaggmaskar) och Bronwyn Bailey-Charteris.

14:00–14:30
Soil Matters: Life in Soil Shapes Life on Earth
Med Stefano Manzoni från Institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet.

14:30–15:00
Food for Resilience Present ”Aralashak”: Flour of a Thousand Grains

Med L. Jamila Haider från Stockholm Resilience Centre (Stockholms universitet), med introduktion av Amanda Wood och Malin Jonell, ledare för forskningstemat ”Food for Resilience” vid Stockholm Resilience Centre.

15:00–15:15 Digital paus Grounding med konstnär Emmeli Person

15:15–15:30
Konst+forskning, reflektioner om fältexperiment

15:30–16:45
Se jorden! med Humus Economicus Samlaboratorium och Skogsträdgården

Med Christina Schaffer från Institutionen för naturgeografi (SU) och de konstnärliga forskarna Janna Holmstedt (SHM) och Malin Lobell.

16:45–17:00
Avslutningsord med maskarna

Medverkande

Malin Lindmark Vrijman från det experimentella konst- och jordbrukskollektivet Kultivator med bas i byn Dyestad på Öland. I samspel med det aktiva jordbrukssamhälleten skapar Kultivator en plats för möten och arbeten som belyser parallellerna mellan livsmedelsproduktion och konstpraktik, mellan konkreta och abstrakta överlevnadsprocesser.

Lumbricus rubellus (stora lövdaggmaskar) är kulturarbetare som behandlar matjorden i den nyligen grundade Jordfakulteten på Stockholms universitet. Bland tidigare arbeten märks jordbearbetning och -underhåll på Öland i samarbete med konst- och jordbrukskollektivet Kultivator.

Jamila Haider är forskare vid Stockholm Resilience Centre och ledare för forskningstemat ”Resilience and Sustainable Development”. Hon studerar förhållandet mellan kulturell och biologisk mångfald ur ett livsmedelsperspektiv.

Janna Holmstedt är konstnär och forskare med ett särskilt intresse för lyssnande och situerade praktiker. Genom installationer, soundwalks och processorienterade verk utforskar hon parasitiska, socioekologiska och biokulturella relationer. Hon har initierat konst- och forskningsprojektet Humus economicus vid Statens historiska museer (SHM), där även Malin Lobell ingår. Se mer: www.humuseconomicus.se

Malin Jonell är forskare vid Beijer Institute, KVA och Stockholm Resilience Centre, där hon är ledare för forskningstemat ”Food for Resilience”. Hennes huvudsakliga forskning är inriktad på hållbar livsmedelsproduktion inom den växande skaldjurssektorn.

Malin Lobell är konstnär och trädgårdsmästare och har i flera år arbetat under temat ”Vad och vem ryms i en medborgarträdgård?”, om växters politiska roll, livsmedelsproduktion, samt mänskliga och mer-än-mänskliga relationer. Hon har tillsammans med Janna Holmstedt startat konst- och forskningskollektivet (P)Art of the Biomass.

Stefano Manzoni är docent på institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet, där han utvecklar modeller inom det vidsträckta området ekohydrologi för att identifiera den hydroklimatiska påverkan på växtligheten och jorden i allt från plantor till global nivå.

Emmeli Person är en konstnär som arbetar i samarbetet mellan skulptur, film, material och muntligt berättande. Hennes praktik organiserar sig i spekulativa och lekfulla situationer som ser på hur vi gemensamt kan utmana och återberätta historierna som formar vår samtid. 

Christina Schaffer är akademiker och odlare. Hon undervisar på tvärvetenskapliga utbildningar som rör hållbar samhällsutveckling på Stockholms universitet. Sedan 2012 är hon lärare på en sommarkurs där tillämpad odling praktiseras av studenter på campusområdet. Den framväxande trädgården är en del av det gamla Experimentalfältet.

Amanda Wood utforskar hur livsmedelspolitik, styrelseformer och samarbeten mellan olika intressegrupper kan främja ett hälsosamt och hållbart livsmedelssystem. Wood applicerar ett tvärvetenskapligt perspektiv på samtida livsmedelsförsörjning.


Lumbricus rubellus (stora lövdaggmaskar).