Konst+forskning: Jordsymposium med Kultivator

12 Maj, 14:00

Jordsymposiet är en tvärdisciplinär mötesplats för konstnärer och forskare för samtal om jords materia, minnen och framtid.

Seminariet är inriktat på det arbete som utförs av det svenska konst- och jordbrukskollektivet Kultivator, som berättar om sitt processbaserade uppdrag Soil Faculty för Experimentalfältet. Evenemanget kommer att presentera tvärdisciplinära perspektiv på jord.

Curator Bronwyn Bailey-Charteris.

Accelerator erbjuder en trygg upplevelse med omtanke om besökare och personal, läs om vilka försiktighetsåtgärder vi vidtar för att minska smittspridningen under Besök oss.

Seminariets längd: 4 timmar, avslut kl 18.

Kultivator ”Humusfakulteten”, 2020, dokumentationsbild. Bilden tillhör konstnärerna.