Samtal: Kulturen som krigets måltavla

8 maj, 18:00

Moskéer och kyrkor bombas; bibliotek och museer bränns och plundras. Vi ser det idag i Gaza och Ukraina, vi såg det nyligen i Tigray och Palmyra och har sett det på otaliga håll historiskt. Att kulturen görs till måltavlor i krig. Vad gör det med människor att deras kulturarv tas ifrån dem? Vilken roll kan det immateriella kulturarvet spela? Vad kan en sång, en dans, eller minnet av en doft, betyda för den som tvingats på flykt från sitt hemland?

Den 8 maj kommer journalisten och filmaren Khazar Fatemi, författaren och journalisten Jesper Huor och historikern Lars Ilshammar till Accelerator för att samtala om kulturen som måltavla, men också hur den kan föra oss samman. Moderator för samtalsserien är Gabriella Ahlström.

Accelerator Café
Onsdag 8 maj, kl 18:00
Längd: 1 timme

Språk: svenska
Fri entré, ingen föranmälan krävs

Accelerator bjuder in till en serie samtal med anledning av kriget mellan Israel och Hamas. Under tre kvällar möts forskare, journalister, författare och kulturarbetare för att ge fördjupande perspektiv på det instabila världsläget i stort. Serien inleds med ett samtal den 14 mars om fredsrörelsens arbete i Sverige och internationellt i relation till den ökade militarismen. Det andra samtalet den 25 april vill ge ett historiskt perspektiv på det pågående kriget men framförallt blicka framåt mot en tid när kriget är över och fred måste byggas. Avslutningsvis riktas blicken mot kulturen: hur kultur och kulturarv blir måltavlor i krig men också hur kultur kan skapa platser för möten och dialog. Genom samtalen vill vi skapa en plats för utbyte av kunskap och erfarenheter, en plats för eftertanke, dialog och samexisterande.

Fred och samexistens är långt borta. Men världssamfundet får inte ge upp. Det dödliga våldet mot civila och kränkningarna av mänskliga rättigheter måste få ett slut.

Accelerator är en del av Stockholms universitet med uppdrag att aktivt samverka med samhället. Vår drivkraft är att bidra till ett öppet och empatiskt samhälle genom att låta konsten stimulera till samtal och tvärvetenskaplig dialog. Verksamheten är grundad i Stockholms universitets kärnvärden: kunskap, upplysning, sanningssökande, demokrati och hållbar utveckling.

Khazar Fatemi (foto: Stina Stjernkvist), Jesper Huor (foto: Rickard L. Eriksson) och Lars Ilshammar.

Biografier

Khazar Fatemi har 15 års erfarenhet av framförallt utrikesjournalistik för SVT och Huffington Post. Hon har framförallt rapporterat från konfliktdrabbade områden som Afghanistan, Syrien, Irak, Mali, Myanmar med flera. Att lyfta fram frågor kring mänskliga rättigheter har haft en självklar plats i hennes rapportering. Sen 2010 har Khazar föreläst kring ämnen som berör, yttrandefrihet, demokrati, mångfald och kulturarv. 2020 fick Khazar Svenska Unesco priset för hennes arbete kring just kulturarv, identitet och tillhörighet och för arbetet med SVT serien ”Kultur i farozonen”

Jesper Huor, född 1975, är journalist, författare, dokumentärmakare och undervisar i journalistik på Stockholms universitet. Han har skrivit fyra böcker, senast ”Förgör de falska gudarna – Palmyra och kriget om kulturarvet” (Bonniers 2023), och gjort 9 dokumentärer för radio och tv.

Lars Ilshammar är historiker och tidigare biträdande riksbibliotekarie vid Kungliga biblioteket. Under de senaste åren har han arbetat med stöd till nationalbiblioteket i Kyiv och till kulturarvssektorn i Ukraina, bland annat genom nätverket SUCHO (Saving Ukrainian Cultural Heritage Online).