Samtal: Efter allt detta finns det en morgondag

25 apr, 18:00

”Efter allt detta finns det en morgondag där vi alla ska leva med varandra”. Citatet är taget ur en text av Somar Al Naher som publicerades i Aftonbladet den 16 oktober förra året och som efterfrågar samverkan och solidaritet när den behövs mest. Den 25 april deltar hon tillsammans med författaren Taliah Pollack och forskarna Lisa Strömbom och Pål Wrange i ett samtal på Accelerator där möjliga vägar mot fred och samexistens är den centrala frågan.

Hur kan våldsspiralen i Mellanöstern brytas? Kan vi lära oss något av historien, av tidigare försök till fredsuppgörelser mellan Israel och Palestina? Samtalet vill också lyfta de återverkningar som kriget mellan Israel och Hamas fått i den svenska debatten, med dess starka polarisering och uppskruvade tonläge. Finns det andra sätt att samtala på?

Moderator för samtalsserien är Gabriella Ahlström.

Accelerator Café
Torsdag 25 april, kl 18:00
Längd: 1 timme

Språk: svenska
Fri entré, ingen föranmälan krävs

Accelerator bjuder in till en serie samtal med anledning av kriget mellan Israel och Hamas. Under tre kvällar möts forskare, journalister, författare och kulturarbetare för att ge fördjupande perspektiv på det instabila världsläget i stort. Serien inleds med ett samtal den 14 mars om fredsrörelsens arbete i Sverige och internationellt i relation till den ökade militarismen. Det andra samtalet den 25 april vill ge ett historiskt perspektiv på det pågående kriget men framförallt blicka framåt mot en tid när kriget är över och fred måste byggas. Avslutningsvis riktas blicken mot kulturen: hur kultur och kulturarv blir måltavlor i krig men också hur kultur kan skapa platser för möten och dialog. Det sista samtalet i serien sker den 8 maj. Genom samtalen vill vi skapa en plats för utbyte av kunskap och erfarenheter, en plats för eftertanke, dialog och samexisterande.

Fred och samexistens är långt borta. Men världssamfundet får inte ge upp. Det dödliga våldet mot civila och kränkningarna av mänskliga rättigheter måste få ett slut.

Accelerator är en del av Stockholms universitet med uppdrag att aktivt samverka med samhället. Vår drivkraft är att bidra till ett öppet och empatiskt samhälle genom att låta konsten stimulera till samtal och tvärvetenskaplig dialog. Verksamheten är grundad i Stockholms universitets kärnvärden: kunskap, upplysning, sanningssökande, demokrati och hållbar utveckling.

Svartvita porträttbilder på Pål Wrange, Lisa Strömbom, Somar Al Naher och Taliah Pollack
Pål Wrange, Lisa Strömbom, Somar Al Naher och Taliah Pollack.

Biografier

Lisa Strömbom är docent i statsvetenskap vid Lunds Universitet. Hennes forskning har huvudsakligen inriktats på israelisk-palestinska relationer. Hon har skrivit artiklar och böcker om konfliktlösning, identitetspolitik och minneskultur och har på senare år studerat fredsarbete inom civilsamhället.

Taliah Pollack är svensk-israelisk författare, föreläsare och filmvetare, bosatt i Malmö. Hon har bland annat skrivit Hebrons hemlighet (Thorén & Lindskog, 2018) som är en skönlitterär skildring av konflikten i Israel-Palestina. Sen krigsutbrottet i oktober har hon skrivit ett antal texter för Dagens Nyheter. I övrigt jobbar hon skrivhandledare vid Linnéuniversitetet och är aktuell med den tvåspråkiga kapitelboken Äggskal på svenska och jiddisch (Pionier Press, 2023).

Somar Al Naher är kultur- och frilansskribent på bland annat Aftonbladet samt medlem i SKMA (Svenska kommittén mot antisemitism).   

Pål Wrange är professor i folkrätt vid Stockholms universitet och föreståndare för Stockholm Centre for International Law and Justice, ledamot i den svenska regeringens folkrätts- och nedrustningsdelegation och ledamot av den permanenta skiljedomstolen i Haag. Han har ofta givit råd i frågor som rör Israel/Palestina-konflikten och han utarbetade EU:s riktlinjer för att främja efterlevnaden av den internationella humanitära rätten, som han bl a presenterat för EU-missioner i Jerusalem och Ramallah.