Samtal: Att föra fredens talan i tider av krig

14 mar, 18:00

Genom Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och kriget mellan Israel och Hamas har det säkerhetspolitiska läget i världen förändrats. Sveriges NATO-inträde innebär dessutom stora förändringar på den politiska och militära arenan. Hur kan vi fortsätta att tala om och verka för fred i en tid där allt mer handlar om upprustning och krig och där regeringen har dragit in stödet till svenska fredsorganisationer? På vilket sätt har den allmänna retoriken förändrats och anpassats efter ett militärt språkbruk och hur kan detta i sin tur påverka vår syn på kriget, freden och framtiden?

Välkomna till ett samtal om freden som utgångspunkt i ett nytt samhällsklimat tillsammans med Linda Åkerström policychef på Svenska Freds och forskarna Linus Hagström och Cecilia Åse. Moderator för samtalsserien är Gabriella Ahlström.

Accelerator Café
Torsdag 14 mars, kl 18:00
Längd: 1 timme

Språk: svenska
Fri entré, ingen föranmälan krävs

Accelerator bjuder in till en serie samtal med anledning av kriget mellan Israel och Hamas. Under tre kvällar möts forskare, journalister, författare och kulturarbetare för att ge fördjupande perspektiv på det instabila världsläget i stort. Serien inleds med ett samtal den 14 mars om fredsrörelsens arbete i Sverige och internationellt i relation till den ökade militarismen. Det andra samtalet den 25 april vill ge ett historiskt perspektiv på det pågående kriget men framförallt blicka framåt mot en tid när kriget är över och fred måste byggas. Avslutningsvis riktas blicken mot kulturen: hur kultur och kulturarv blir måltavlor i krig men också hur kultur kan skapa platser för möten och dialog (mer information om det tredje samtalet kommer inom kort). Genom samtalen vill vi skapa en plats för utbyte av kunskap och erfarenheter, en plats för eftertanke, dialog och samexisterande.

Fred och samexistens är långt borta. Men världssamfundet får inte ge upp. Det dödliga våldet mot civila och kränkningarna av mänskliga rättigheter måste få ett slut.

Accelerator är en del av Stockholms universitet med uppdrag att aktivt samverka med samhället. Vår drivkraft är att bidra till ett öppet och empatiskt samhälle genom att låta konsten stimulera till samtal och tvärvetenskaplig dialog. Verksamheten är grundad i Stockholms universitets kärnvärden: kunskap, upplysning, sanningssökande, demokrati och hållbar utveckling.

Linda Åkerström, Linus Hagström, Cecilia Åse
Linda Åkerström (foto: Miki Anagrius), Linus Hagström (foto: Miki Anagrius) och Cecilia Åse.

Biografier

Linda Åkerström är policychef på Sveriges största fredsorganisation Svenska Freds. Hon har de senaste 15 åren arbetat med säkerhetspolitiska frågor i den svenska fredsrörelsen och är författare till ett flertal böcker om svensk säkerhetspolitik och vapenexport. 

Linus Hagström är professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan, där han forskar om svensk och japansk säkerhetspolitik och stormaktspolitik med fokus på Östasien. Hagström är teoretiskt intresserad av frågor som rör makt, identitet, narrativ och känslor.

Cecilia Åse är statsvetare och professor i genusvetenskap vid Stockholms universitet. Cecilia har i många år forskat om feministiska perspektiv på stat och nation. Hon intresserar sig också för krig och säkerhetspolitik, särskilt relationen mellan idéer om säkerhet och minnesskapande, senast i den samförfattade boken I kalla krigets spår. Hot våld och beskydd som kulturarv (Makadam 2023).