Kommande utställning
Johanna Gustafsson Fürst

Ympa orden, piska min tunga

17 Jan 2020 – 18 Jun 2020

Stockholmsbaserade Johanna Gustafsson Fürst blir den tredje konstnären att inta den nya konsthallen och den första som presenterar skulpturer och installationer i Accelerators samtliga utställningssalar.

Johanna Gustafsson Fürst, "ABC-boken", 2019. Foto: Mattias Olofsson.
Johanna Gustafsson Fürst "Rationaliserad autonomi", 2016. Foto: Lars Arned.
Johanna Gustafsson Fürst, installationsvy från utställningen "Expand Strech Distribute" på Belenius Gallery 2016. Foto: Linnaea Silfvergrip.

Om utställningen

Gustafsson Fürsts konstnärskap kretsar ofta kring aktuella samhällsfrågor som berör sambanden mellan sociala system och individer och vikten av värnande av pluralism. Under de senaste åren har hon varit särskilt upptagen av statlig makts påverkan på relationen språk och kropp och hur språkets sinnlighet och kraft kan gestaltas.

Vintern 2018, tidigt i konsthallens byggprocess, besökte Gustafsson Fürst Accelerator för första gången. Utställningen presenterar nya verk som är skapade för Accelerator parallellt med rummens framväxt. I mars byter utställningen skepnad och nya verk och en publikation presenteras. Accelerator är en del av Stockholms universitet, med uppdrag att aktivt samverka med samhället. Universitetet upprätthåller och undersöker språkliga traditioner, system och utvecklingar och har under lång tid värnat om utbildning och forskning inom främmande språk. Även språkdidaktik och lingvistik har en stark position. Johanna Gustafsson Fürst bidrar med att undersöka språkets kroppsliga och fysiska mekanismer från en annan utgångspunkt än ordens. I arbetet med utställningen har Accelerator sammanfört Gustafsson Fürst med enskilda språkforskare på Stockholms universitet.

Johanna Gustafsson Fürst "Woop Woop", 2016. Foto: Lars Arned.

" Jag är upptagen av hur språk flätar samman våra kroppar och samhällen men framförallt av hur det är när språk bryts sönder och vad det har för konsekvenser. Vad gör till exempel det språkvåld som stater använder sig av för att upprätthålla och utöka nationalstaten? Fast många vet att språk är något i ständig förändring, som stimuleras av olikheter, så föreslås likriktning, till exempel genom neddragningar av modersmålsundervisning och krav på svenskspråkighet som förutsättning för medborgarskap. "

Johanna Gustafsson Fürst

Om Johanna Gustafsson Fürst

Johanna Gustafsson Fürst (f. 1973, Stockholm) är baserad i Stockholm. Gustafsson Fürst har arbetat med omfattande verk i offentliga rum och engagerar sig ofta i långsiktiga processer som involverar en specifik lokalitet och dess sammanhang. Hennes verk har visats både i Sverige och internationellt och 2017 mottog hon Moderna Museets Vänners skulpturpris följt av en omfattande soloutställning.

Credits

Johanna Gustafsson Fürst, konstnär

Utställningsteam Accelerator
Therese Kellner, curator
Richard Julin, konstnärlig ledare Accelerator
Tove Nilson, kommunikationsansvarig
Erik Wijkström, tekniker