Konst + forskning: Konst, form och språk

7 okt 2020, 18:00

Om språkets användning och roll i konst utifrån fyra konstnärliga praktiker. Medverkande konstnärer: Hans Isaksson, Imri Sandström, Lisa Torell och Johanna Gustafsson Fürst.

Begränsat antal platser, föranmälan krävs via mail till accelerator@su.se. Samtalet hålls i Accelerators café och sänds även live via Accelerators Facebooksida. Samtalet spelas in och går att ta del av i efterhand i Accelerators podcast och YouTube-kanal.

Imri Sandström är konstnär, författare, forskare och lärare. Informerad av feminism, posthumanim och dekolonialt tänkande är hon upptagen av frågor som rör ljud, översättning, språk och historia. Våren 2019 fick hon sin doktorsexamen i litterär gestaltning från Akademin Valand, Göteborgs universitet. Avhandlingen Tvärsöver otysta tider / Across Unquiet Times handlar om litterära språk och historier från nybbygarkolonier i regionerna Västerbotten och New England, nordöstra USA, tolkat genom verk av poeten och litteraturteoretiker Susan Howe.

Lisa Torell arbetar i en mängd olika medier, bl a performance, installation video och text. 2018 disputerade hon med projektet Potential of the Gap inom ramen för konstnärlig forskning i Norge (Norwegian Artistic Research Programme). I hennes performativa platsrelaterade praktik utforskar hon frågor relaterade till samhälle och funktion med fokus på relationen mellan plats, språk och identitet. Hon har bland annat visats på Marabouparken, Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø, Bonniers konsthall. Lisa Torell är för närvarande postdoctoral researcher på konsthögskolan i Umeå

Hans Isaksson arbetar med en slags förvrängd hyperrealism i olika material och metoder för att ge bortglömda eller försakade ting ett nytt tredimensionellt liv och belysa värderingar vi lägger i de saker som omger oss. Ingen form är oskyldig och ingen mening är stabil. Vad man ser och hur man uppfattar informationen blir en fråga om perspektiv. Hans Isaksson arbetar för närvarande med en separatutställning på och en publikation om arbetet med Residence-In -Nature 3. Isaksson curerade och producerade Residence-In-Nature 3 tillsammans med Åsa Jungnelius och Lisa Torell och tog plats i Isakssons barndomsby Lainio, i Norrbotten. 

Medverkande:
Imri Sandström, konstnär, författare, forskare och lärare . 
Lisa Torell, konstnär.
Hans Isaksson, konstnär.
Johanna Gustafsson Fürst, konstnär.
Samtalet modereras av Therese Kellner, intendent på Accelerator.

Samtalet hålls på svenska och pågår ca 75 min.


Johanna Gustafsson Fürst ”Utan titel”, 2020. Installationsvy från Accelerator 2020. Foto: Christian Saltas.