Kommande utställning
Mother Courage and Her Children
24 sep – 12 feb 2023

En utställning med performance, film och ljudverk 

Människan är ett vanedjur som ofta dras till det som är bekant. När vi möter något vi upplever som nytt och kanske obegripligt krävs det mod och nyfikenhet för att vi ska befatta oss med det vi inte förstår. Irrationalitet som motståndshandling är en röd tråd som löper genom utställningen Mother Courage and Her Children. Mod behövs för att använda kroppen till fysiskt motstånd, men också för att befatta sig med det ännu okända, våga följa sin intuition och att skapa något nytt.

 

jolifanto bambla ô falli bambla

grossiga m’pfa habla horem

égiga goramen

higo bloiko russula huju

hollaka hollala

anlogo bung

blago bung blago bung

bosso fataka

ü üü ü

schampa wulla wussa ólobo

hej tatta gôrem

eschige zunbada

wulubu ssubudu uluwu ssubudu

tumba ba–umf

kusagauma

ba–umfHugo Ball, Karawane, 1916

Om utställningen

Utställningens titel är hämtad från pjäsen med samma namn av den tyska dramatikern och poeten Bertolt Brecht. Brecht skrev pjäsen i exil i Sverige 1939, som ett antikrigsdrama. Huvudpersonen Mor Courage drar sin kärra med handelsvaror mellan slagfälten under Trettioåriga kriget (1618–1648) och säljer överprissatta varor till soldater. Pjäsen skildrar hur krig skapar svårnavigerade dilemman och tar fram mörka sidor hos människan. Mor Courage offrar såväl moral som kärlek och till och med sina barn i jakten på kapital. 

Hur skulle Mor Courage istället kunna göra motstånd? I en tid som präglas av rädsla och upprustning vill Accelerator ge rum åt det poetiska och lyfta det irrationellas subversiva kraft. I utställningen Mother Courage and Her Children presenteras immateriella verk som på olika sätt gestaltar mod eller motståndshandlingar. Performances, filmer och ljudverk som berör känslor av rädslor och vanmakt, och ger plats åt agens, hopp och gemenskap. 

Mother Courage and Her Children visas parallellt med Tori Wrånes utställning BIG WATER. Wrånes konstnärskap präglas av en vilja att röra sig bortom kulturella normer, koder och kategorier. Tori Wrånes bisarra och surrealistiska gestaltningar har ett starkt drag av humor, lust och energi som understryker sprängkraften i att röra sig i det irrationella.

Utställningen cureras av Richard Julin och Therese Kellner.

Verken i utställningen Mother Courage and Her Children visas eller uppförs vid olika tillfällen.

Utställningsteam Accelerator

Richard Julin, konstnärlig ledare
Therese Kellner, intendent och curator