Tidigare utställning
Lisa Tan

Dodge and/or Burn

16 sep 2023 – 11 feb

I höst presenterar Accelerator den första institutionella soloutställningen i Sverige med Stockholmsbaserade konstnären Lisa Tan. I utställningen Dodge and/or Burn har Tan tittat på skärningspunkter mellan nervsystemet och människans inre liv för att förstå mekanismerna och verkningar av konst, osäkerhet och formandet av det egna jaget. Tan har arbetat utifrån ett underliggande intresse för den transformativa potential som uppstår när ens varseblivning präglas av en kris. 

 

”Dodge and/or Burn” 

Om utställningen

Dodge and/or Burn presenterar nya och befintliga verk som på Accelerator kommer samman i en totalinstallation. Besökaren bjuds in till att finna egna vägar genom ett system av öppna väggar som sträcker sig över båda utställningssalar. De många väggarna skapar olika sammanhängande zoner som innehåller fotografier, objekt, ljud och videoverk.

Utställningen är sprungen ur en illustrerad graf över en migränattacks fysiologiska organisation ritad av den berömda neurologen och författaren Oliver Sacks. Istället för en graf som illustrationen var tänkt att vara ser Tan den som en arkitektritning och har lagt den ovanpå Accelerators planritning. Utifrån den nya sammanfogade ritningen har hon skapat den nya övergripande platsspecifika installationen, Promise or Threat, 2023. 

Tan använder en neurologisk avvikelse som metafor för att på ett upplevelsebaserat sätt animera hennes långa nyfikenhet av förhållandet mellan subjektivitet och representation. Konstnären menar att ”konst, liksom sjukdom – har i sin natur av dissonans och avbrott förmågan att förändra hur vi förstår oss själva och våra begär”.

Utställningen Dodge and/or Burn refererar både till fotografiska mörkrumstekniker som manipulerar en bild genom att skugga eller ljusa upp den. Samtidigt refererar titeln till snabb rörelse, brännande hetta och utmattning. 

I en samtid där en världsomfattande kris har övergått i andra hotbilder är en av de centrala frågorna som ställs på Accelerator i höst: hur påverkas den enskildes utveckling av att leva i en tid där omvärldens olika våldsyttringar är ofrånkomliga?

Verk i utställningen

Promise or Threat, 2023
Det här verket har initierats som en reaktion på att migrän ofta betraktas som en glorifierad huvudvärk. Den amerikanska författaren Joan Didion (1934–2021) beskrev hur hennes migrän hindrade henne från att överhuvudtaget delta i sin omvärld under flera dagar i månaden. Den brittiske neurologen Oliver Sacks (1933–2015) skapade 1970 ett diagram för att beskriva denna neurologiska störning. Tan har använt det här diagrammet som en planritning till installationen Promise or Threat (2023). Verket är både utställningens utgångspunkt och dess rumsliga struktur. Väggarna av träreglar skapar olika öppna rum över båda utställningssalarna.

Dodge and Burn, 2021–23
Videoinstallationen Dodge and Burn, som består av två separata monitorer och tre olika ljudkanaler utgår från Tans återkommande försök att filma fyrverkerier från ett kommersiellt passagerarplan på väg till Los Angeles under USA:s självständighetsdag den 4 juli. Verket har kommit till i ett försök att hantera sensorisk överbelastning och den skiftande närheten för varje individ till våld och annan exploatering i samtiden.

Pa, 2023
Vad händer när ett språk och dess vedertagna symboler byter sammanhang? Tan vill rikta uppmärksamhet åt meningsskapande processer och den där känslan som uppstår när något eller någon är bekant och man försöker placera den eller det. Verket består av nio blå tecken utspridda över utställningsrummen tillverkade på samma vis som kommersiell skyltning.

Migrändiagram av Oliver Sacks
Illustration från boken Migraine (2012) av Oliver Sacks, först publicerad 1970 av University of California Press, Berkley, och Los Angeles, California som Migraine: The Evolution of a Common Disorder.

Ljud- och videoverk av Lisa Tan på Accelerator
Installationsvy som inkluderar ljud- och videoverket Dodge and Burn och Promise or Threat. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Inramade brev i utställning
Installationsvy som överblickar verket Letters from Dr. Bamberger. Foto: Jean-Baptiste Béranger

Bild på utställning Lisa Tan på Accelerator
Installationsvy Dodge and/or Burn. Foto: Jean-Baptiste Béranger

Letters From Dr. Bamberger, 2001–2012
Brev från Dr. Bamberger består av nio brev som mottagits från konstnärens tidigare allmänläkare, efter årliga undersökningar. Breven skulle kunna betraktas som en serie beställningsporträtt skapade på ett språk som torrt skildrar en kropps tillstånd. De gestaltar även den intimitet som kan utvecklas efter att regelbundet besöka en och samma läkare under många år vilket är en ovanlig, privilegierad händelse inom vad konstnären betraktar som ett dysfunktionellt och kostsamt sjukvårdssystem i USA. Verket initierades när Tan bodde i Los Angeles och fortsatte efter att hon flyttade till New York 2005. Det var när hon fick svenskt uppehållstillstånd som besöken tog slut och verket avslutades då sjukvården i Sverige är en del av den allmänna socialförsäkringen.

Waiting Room series, 2019
Waiting Room series, 2023
Fotografierna dokumenterar den inramade konsten som konstnären påträffat i väntrummen hos tre olika läkare: två psykoanalytiker och en neurolog. Bilderna är reproduktioner av målningar och teckningar, både av berömda verk och andra mindre kända.

Väntrum kan uppfattas som ett slags rumslig limbo. Här finns ofta en ovisshet inför till exempel ett besked eller en behandling. Tan har låtit dokumentera bilderna enskilt och kliniskt och förflyttat dem från sitt sammanhang till gallerirummen. Varje bild har befunnit sig i olika miljöer och skepnader genom åren. De har cirkulerat i konstens hierarkier och värdesystem, sålts i museishoppar och slutligen hamnat i väntrummet. Den här förskjutningen är en undersökning av hur väntrummet tenderar att neutralisera bilderna på dess väggar och vice versa.

Om Lisa Tan

Lisa Tans arbete genomsyras av personliga narrativ och utmärks av materiell och konceptuell precision. Verken gestaltas i form av installation, fotografi, video, text och andra uttryck. Tan är för närvarande professor i konst vid Konstfack. Hennes konst har presenterats i separat- och grupputställningar på institutioner såsom Kunstinstituut Melly, Rotterdam (2022), Moderna Museet, Stockholm (2021), Tabakalera, San Sebastian (2021), Whitechapel Gallery, London (2020), MIT List Center (2017), Kunsthall Trondheim (2017), ICA Philadelphia (2016), samt i The Ghost Ship and the Sea Change, på Göteborgs elfte internationella konstbiennal (GIBCA) (2021), Transmediale-festivalen på Haus der Kulturen der Welt, Berlin (2017), Why Not Ask Again?, den elfte Shanghaibiennalen (2016), och Surround Audience, New Museum-triennalen, New York (2015). 

Credits

Lisa Tan, konstnär

En tidigare upplaga, Dodge and Burn, producerades av och för en separatutställning på The Athenaeum i Athens, Georgia, USA (2021). Arbetena i utställningen visas med benäget tillstånd av konstnären och Galleri Riis, Oslo.

Utställningsteam Accelerator:

Therese Kellner, curator
Richard Julin, konstnärlig ledare
Liza Savchukova, praktikant