Aktuell utställning
Lisa Tan

Dodge and/or Burn

16 sep – 11 feb 2024

I höst presenterar Accelerator den första institutionella soloutställningen i Sverige med Stockholmsbaserade konstnären Lisa Tan. I utställningen Dodge and/or Burn har Tan tittat på skärningspunkter mellan nervsystemet och människans inre liv för att förstå mekanismerna och verkningar av konst, osäkerhet och formandet av det egna jaget. Tan har arbetat utifrån ett underliggande intresse för den transformativa potential som uppstår när ens varseblivning präglas av en kris. 

 

Dodge and/or Burn 

Om utställningen

Dodge and/or Burn presenterar nya och befintliga verk som på Accelerator kommer samman i en totalinstallation. Besökaren bjuds in till att finna egna vägar genom ett system av öppna väggar som sträcker sig över båda utställningssalar. De många väggarna skapar olika sammanhängande zoner som innehåller fotografier, objekt, ljud och videoverk.

Utställningen är sprungen ur en illustrerad graf över en migränattacks fysiologiska organisation ritad av den berömda neurologen och författaren Oliver Sacks. Istället för en graf som illustrationen var tänkt att vara ser Tan den som en arkitektritning och har lagt den ovanpå Accelerators planritning. Utifrån den nya sammanfogade ritningen har hon skapat den nya övergripande platsspecifika installationen, Promise or Threat, 2023. 

Tan använder en neurologisk avvikelse som metafor för att på ett upplevelsebaserat sätt animera hennes långa nyfikenhet av förhållandet mellan subjektivitet och representation. Konstnären menar att ”konst, liksom sjukdom – har i sin natur av dissonans och avbrott förmågan att förändra hur vi förstår oss själva och våra begär”.

Utställningen Dodge and/or Burn refererar både till fotografiska mörkrumstekniker som manipulerar en bild genom att skugga eller ljusa upp den. Samtidigt refererar titeln till snabb rörelse, brännande hetta och utmattning. 

I en samtid där en världsomfattande kris har övergått i andra hotbilder är en av de centrala frågorna som ställs på Accelerator i höst: hur påverkas den enskildes utveckling av att leva i en tid där omvärldens olika våldsyttringar är ofrånkomliga?

Om Lisa Tan

Lisa Tans arbete genomsyras av personliga narrativ och utmärks av materiell och konceptuell precision. Verken gestaltas i form av installation, fotografi, video, text och andra uttryck. Tan är för närvarande professor i konst vid Konstfack. Hennes konst har presenterats i separat- och grupputställningar på institutioner såsom Kunstinstituut Melly, Rotterdam (2022), Moderna Museet, Stockholm (2021), Tabakalera, San Sebastian (2021), Whitechapel Gallery, London (2020), MIT List Center (2017), Kunsthall Trondheim (2017), ICA Philadelphia (2016), samt i The Ghost Ship and the Sea Change, på Göteborgs elfte internationella konstbiennal (GIBCA) (2021), Transmediale-festivalen på Haus der Kulturen der Welt, Berlin (2017), Why Not Ask Again?, den elfte Shanghaibiennalen (2016), och Surround Audience, New Museum-triennalen, New York (2015). 

Credits

Lisa Tan, konstnär

En tidigare upplaga, Dodge and Burn, producerades av och för en separatutställning på The Athenaeum i Athens, Georgia, USA (2021). Arbetena i utställningen visas med benäget tillstånd av konstnären och Galleri Riis, Oslo.

Utställningsteam Accelerator:

Therese Kellner, curator
Richard Julin, konstnärlig ledare
Liza Savchukova, praktikant