Tidigare utställning
Adèle Essle Zeiss

Tyngdspegel

16 okt 2021 – 19 dec 2021

16 oktober–19 december.

Den svenska konstnären Adèle Essle Zeiss presenteras på Accelerator i ett höstprogram där transformation, relationen till den mänskliga kroppen och vårt förhållande till personligt utrymme står i fokus. Svenska Essle Zeiss presenteras parallellt med brittiske konstnären Jonathan Baldock. Två soloutställningar som präglas av sinnlighet, närvaro och en försiktigt positiv hoppfullhet.


Adèle Essle Zeiss performanceverk visades torsdag–söndag under utställningsperioden. Samtliga performance var öppna för drop-in och publiken kunde komma och gå när verken visades.

 

Torsdag, fredag och söndag:  
Kl. 14 Tyngdspegel – System (ca. 30 min.)
Kl. 15 Tyngdspegel – Gång  (ca. 30 min.)
Kl. 16 Statolit (ca. 1 tim.) 

Lördag
Kl. 14 Tyngdspegel – Skifte (ca. 30 min.)
Kl. 15 Fält (ca. 2 tim.)

 

Adèle Essle Zeiss ”Tyngdspegel – System”, 2021. Performance på Accelerator 2021. Foto: Christian Saltas.
Adèle Essle Zeiss ”Statolit”, 2017. Performance på Accelerator 2021. Foto: Christian Saltas.

Om utställningen

Adèle Essle Zeiss skapar visuellt avskalade performanceverk och installationer som förstärker den mänskliga kroppens närvaro i rummet. Som betraktare befinner man sig i rummet med personer som utför verken i tystnad och koncentration. Rummet laddas med hjälp av långsamma rörelser och enkla objekt som förtydligar kropparnas subtila gester. Essle Zeiss har intresserat sig för upplevelsen av kroppens tyngd och hur balanssystem finns lagrade i våra kroppar och är bortom vår vilja. De senaste året har arbetet kretsat kring hur vi påverkar och är kopplade till varandra.

På Accelerator presenterar Adèle Essle Zeiss en ny grupp performances bestående av tre ”tyngdspeglar”,  samt tre äldre verk varav ett visas vid ett tillfälle utomhus på Stockholms universitets campus. Varje uppförande av verken är unikt och påverkas av en mängd faktorer, framförallt samspelet i gruppen. Varje individs tolkning av de koreografiska instruktionerna påverkar de andras rörelser och hur verket tar sig ut i just det ögonblicket.

 

Adèle Essle Zeiss ”Statolit”, 2017. Performance på Accelerator 2021. Foto: Christian Saltas.

Tyngdspegel – en film

Dokumentation av utställningen Tyngdspegel, filmad av Alexis Zeiss.  

Verk i utställningen

Tyngdspegel Skifte, 2021

Sex personer arbetar i par. Varje par är kopplat till varandra med ett rep som är fäst mellan personernas bröstkorgar. Repet löper genom ett block i taket. När den ena personen lägger sig ner dras den andra upp till stående. Alla ligger ner i början och lyfter sedan varandra i en simultan koreografi tills alla står av egen vikt.

Längd ca. 30 minuter. Visas kl. 14 lördagar.

 

Adèle Essle Zeiss ”Tyngdspegel Skifte”, 2021. Performance på Accelerator 2021. Foto: Christian Saltas.

 

Adèle Essle Zeiss ”Tyngdspegel Skifte”, 2021. Performance på Accelerator 2021. Foto: Christian Saltas.

 

Adèle Essle Zeiss ”Tyngdspegel Gång”, 2021. Performance på Accelerator 2021. Foto: Christian Saltas.

 

Adèle Essle Zeiss ”Tyngdspegel Gång”, 2021. Performance på Accelerator 2021. Foto: Christian Saltas.

Tyngdspegel Gång, 2021

Fyra personer går med slutna ögon. Genom block i gruppens mitt går rep mellan knän och bröstkorgar. När en person backar dras den andra framåt. För att hålla repen sträckta och blocken i luften måste hela gruppen samspela i en simultan rörelse.

Längd ca. 30 minuter. Visas kl. 15 torsdagar, fredagar och söndagar.

Tyngdspegel System, 2021

Tre personer ligger på golvet. Olika kroppsdelar är sammanlänkade med flera rep som går rakt upp till taket från varje kropp. I taket går repen vidare genom block och sedan rakt ner till en annan kropp. När en kroppsdel höjs i en kropp sänks den i en annan.

Längd ca. 30 minuter. Visas kl. 14 torsdagar, fredagar och söndagar.

Adèle Essle Zeiss ”Tyngdspegel – System”, 2021. Performance på Accelerator 2021. Foto: Christian Saltas.

 

Adèle Essle Zeiss ”Tyngdspegel – System”, 2021. Performance på Accelerator 2021. Foto: Christian Saltas.

 

 

Adèle Essle Zeiss ”Statolit”, 2017. Performance på Accelerator 2021. Foto: Christian Saltas.

Statolit, 2017

Tre till fyra personer balanserar sittande på upphängda plankor med betongsäckar som motvikt. Verket ingår i Moderna museets samling.

Längd ca. 1 timme. Visas kl. 16 torsdagar, fredagar och söndagar.

Fält, 2019

Fyra personer balanserar liggande på upphängda reglar. Tre personer justerar motvikterna av betongsäckar.

Längd ca. 2 timmar. Visas kl. 15 lördagar.

 

 

Adèle Essle Zeiss ”Fält”, 2019. Performance på Accelerator 2021. Foto: Christian Saltas.

 

Adèle Essle Zeiss ”Fält”, 2019. Performance på Accelerator 2021. Foto: Christian Saltas.

 

 

System för att flyta och sjunka, 2021

Adèle Essle Zeiss bygger tillsammans med tre personer ett system där kroppens delar sammanlänkas med trasiga vattenhinkar genom rep och block i grenarna på flera träd på Stockholms universitets campusområde. Genom att fylla och tömma hinkarna med vatten höjs och sänks kropparna i ett förlopp som de inte själva kontrollerar.

Längd ca. 30 minuter. Visas utomhus på Stockholms universitets campus Frescati den 28 oktober kl 16:30.

Om Adèle Essle Zeiss

Adèle Essle Zeiss (f. 1983, Stockholm, Sverige) är utbildad dansare vid Kungliga Svenska Balettskolan och har en masterexamen i fri konst från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 2018. Essle Zeiss performanceverk har bl.a visats på MDT, Haninge Konsthall, konstparken Ulvhälls Hällar (SE) samt på Den Frie/ Dansehallerne (DK).  2020 var hon ateljéstipendiat på IASPIS i Stockholm.

Credits

Adèle Essle Zeiss, konstnär

Medverkande:
Dan Johansson, dansare 
Gabriella Antonsson, dansare
Hanna Åhs, dansare
Louise Kvarby, dansare 
Mari Carrasco, dansare 
Maria Öhman, dansare  
Nea Landin, dansare
Sofia Sangregorio, dansare 
Stacey Aung, dansare
Yari Stilo, dansare 

Utställningsteam Accelerator:
Richard Julin, curator och konstnärlig ledare
Therese Kellner, intendent
Erik Wijkström, tekniker

Konstnärens tack:
Pär Sandström, S:t Erik Markutveckling AB
Konstnärsnämnden
Kulturrådet

Accelerators tack:
Trädmästarna AB