Stöd Accelerator och mötet mellan konst och forskning

På Accelerator stimulerar konsten till tvärvetenskapliga samtal om samtidens utmaningar. Möten som främjar kunskapsutbyte och nya perspektiv. När diskussioner föder tankar skapas idéer som öppnar världar.

Stötta Accelerator genom att köpa ett stödmedlemskap eller mobilbakgrund. Ditt bidrag går oavkortat till att möjliggöra fler möten mellan konst och vetenskap kring samhällsfrågor. Genom kunskap och dialog verkar vi tillsammans för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Bild på gåvobevis.

Vill du samarbeta med oss?

Samarbeten med aktörer inom forskning, kultur och näringsliv utgör ett viktigt inflöde av tankar och idéer för Accelerators verksamhet.

Vi är aktivt engagerade i utveckling av nya och existerande samarbeten för möjliggörande av fler möten mellan konst och forskning. För mer information kontakta Accelerators föreståndare Mårten Snickare på marten.snickare [at] arthistory.su.se.