Stöd Accelerator och mötet mellan konst och forskning

På Accelerator möts konst och forskning i tvärvetenskaplig dialog. En plats för kunskapsutbyte och nya perspektiv. När diskussioner föder tankar skapas idéer som öppnar världar.  

Stöd Accelerators program Konst + forskning genom att köpa ett gåvobevis eller mobilbakgrund. Ditt bidrag möjliggör fler möten där konst och vetenskap gemensamt tar sig an samtidens frågor och utmaningar.

Bild på gåvobevis.

Vill du samarbeta med oss?

Samarbeten med aktörer inom forskning, kultur och näringsliv utgör ett viktigt inflöde av tankar och idéer för Accelerators verksamhet.

Vi är aktivt engagerade i utveckling av nya och existerande samarbeten för möjliggörande av fler möten mellan konst och forskning. För mer information kontakta utvecklingsansvarig Tove Nilson på tel 0766 951937, eller mail tove.nilson@su.se.