Riverbanks leaps, writing, living and translating The Mendelssohn Map

22 okt 2020, 10:00 – 11:30

Den belgiska författaren Diane Meur har en stark övertygelse om översättandets stora betydelse för skrivandet, lika väl som för utbytet av mänskligt tänkande i stort. Hon menar att översättandet gjort henne till den författare hon är. Ordet översättning betyder ursprungligen överföra eller överflytta.

En av de mest använda metaforerna för att beskriva översättningsprocessen är att bygga broar mellan kulturer från en flodbädd till en annan. Det gäller att korsa floden som skiljer kulturer och språk åt, där den är som smalast, där språnget mellan språken och kulturerna är som kortast. (Metaforen har sitt ursprung i transformationsgrammatiken, som söker språket bortom språken.) Att författa Mendelssohnkartan med sina forskningsexpeditioner i tid och rum inom filosofi, konst, litteratur, politik, religion och vetenskap bjöd på många intressanta frågeställningar, såväl ur författarens som översättarens perspektiv, enligt Diane Meur.

Under samtalet Riverbanks leaps, writing, living and translating The Mendelssohn Map, diskuteras författandets och översättandets konst med Diane Meur och hennes svenske översättare Joachim Forsgren, under ledning av professor Yvonne Lindqvist från Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Stockholms universitet.  

Accelerator och Familjen Robert Weils stiftelse hälsar er hjärtligt välkomna till ett samtal om ett samtal om översättning och författande.

Medverkande: Diane Meur, författare och översättare, Joachim Forsgren, översättare och läkare.
Samtalsledare: Bengt Novén, professor, Romanska och klassiska institutionen, samt föreståndare för Accelerator.

Samtalet sker på engelska. På grund av pandemin är antalet platser begränsade. Anmäl ditt deltagande till ls@proventus.se

Diane Meur. Foto: Ekström & Garay