Konst+forskning: Swamp Posthumous

25 Aug, 18:00

Konstnären Signe Johannessen presenterar videon Swamp Posthumous som är en samproduktion av Cullberg och Accelerator. I verket förenas Johannessen och Cullbergs dansare Agnieszka Sjökvist Dlugoszewska, Eszter Czédulás och Unn Faleide i ett intresse för hybrida kroppar, historiska omskrivningar och människans relation till djur, både de som vandrar på jorden och de magiska. Visningen efterföljs av en diskussion mellan Signe Johannessen, forskaren Christina Fredengren och dansare från Cullberg.

I ett gemensamt feministiskt särintresse utgår Johannessen och dansarna från sina egna kroppar och ett arkeologiskt fynd som gjordes 1949 utanför Örebro, där en medelålders kvinnokropp hittades. Forskaren Christina Fredengren, docent vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur på Stockholms universitet, uppmärksammade Johannessen på fyndet som har förbryllat vetenskapen. Vissa kroppsdelar i kvarlevorna från en medelålders kvinna hade bytts ut mot ben från hundar, kor, grisar och hästar. Med ett träsk som lärare och utgångspunkt har Johannessen tillsammans med Cullbergs dansare fördjupat sig i queera och fler än mänskliga perspektiv.

Swamp Posthumous är en vidareutveckling av Signe Johannessens verk Posthumous Dialogue som ingår i utställningen Experimentalfältet.

Biljetterna släpps den 11 augusti.

Signe Johannessen ”Swamp Posthumous” (2021). Stillbild från video.

Signe Johannessen ”Swamp Posthumous” (2021). Stillbild från video