Konstnärssamtal: Malin Arnell och Åsa Elzén

25 Nov, Inställt

Samtalet är framskjutet, nytt datum kommer att meddelas senare.

Konstnärerna Arnell och Elzén presenterar deras verk skapat specifikt för Experimentalfältet, samt tidigare gemensamma arbeten.

Verket Skogen kallar – Utsträckning #2 som ingår i Experimentalfältet är en förlängning av deras arbete Skogen kallar – Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av skogskunskap (2018-pågående) som är ett långsiktigt processbaserat offentligt konstverk. Arbetet utgår från en 3,7 hektar stor skog som Arnell och Elzén arrenderar i 50 år, som ett första steg i syfte att ta den ur produktion. Utifrån och i den här skogen skapar konstnärerna olika interventioner och utsträckningar som kretsar kring skogsbruk, naturens rättigheter, träets roll för kunskapande, ekosociala begär samt hållbara relationer mellan arter.

I samtal med Therese Kellner, curator på Accelerator.