Konsten i klimatkrisen

1 feb 2023,

Vilken roll kan konst och estetik spela i klimatkrisen? Hur kan konsternas gestaltningar lämna avgörande bidrag till samhällsomställningen? Välkomna till en kväll med konsthistorikern T. J. Demos och konstnärerna Åsa Elzén och Malin Arnell som diskuterar konsten i klimatkrisens tid. Kvällen är ett samarrangemang mellan Accelerator och den tvärvetenskapliga plattformen ART FOREST (The Arts for Resilient Futures) på Södertörns högskola. Den utgör också starten på Hållbarhetsdialoger, en serie samtal på Accelerator om konstens och forskningens roll för en mer hållbar värld.

1 februari kl 18:00-20:00 på Accelerator

Fri entré, ingen förhandsbokning krävs. Samtalen hålls på engelska


T. J. Demos: Climate Aesthetics as Class War

Konsthistorikern T. J. Demos föreläser om behovet av en radikal omprövning av klimatestetik och politik, i en tid när klimatförnekelse förenats med främlingsfientlig etnonationalism till vad som kallats ”fossil fascism”. Demos lyfter särskilt klimatfrågans karaktär av klassfråga, och behovet av organisering och formulerandet av en eko-socialism. 

Åsa Elzén och Malin Arnell: Skogen kallar

Konstnärerna Malin Arnell och Åsa Elzén berättar om sitt samarbete Skogen kallar – Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av skogskunskap. Verket är ett offentligt konstverk, eller monument, i form av en 3,7 ha växande skog tagen ur produktion, som hyllar skogens myller av liv samt minnet av queerfeministiska Fogelstadgruppens (1921 – ca 1954) praktik för fred med jorden.

Läs mer om konstnärernas verk i tidigare utställningen Experimentalfältet.


Om de medverkande

T. J. Demos, professor i konstvetenskap vid University of California, Santa Cruz, och grundare av forskningscentret Center for Creative Ecologies. Författare till flera böcker på fältet, bland andra Decolonizing Nature: Contemporary Art and the Politics of Ecology (2016).

Åsa Elzén, konstnär verksam I Näshulta, Sörmland. Förenar i sin praktik installation, text, textil, video, performance och deltagarsituationer. Elzén har bland annat ställt ut på Accelerator, Sörmlands museum, Moderna Museet, HKW Berlin, Brooklyn Museum.

Malin Arnell, PhD, konstnär, forskare, lärare inom visuell konst och performance. Arnell har en lång erfarenhet av kollaborativa praktiker med queerfeministiska och posthumanistiska perspektiv. Disputerade 2016 vid Stockholm University of the Arts.

Foto: Åsa Elzén och Malin Arnell.