Konst + Forskning samtal: (Un)homed

16 dec 2021, 16:00

Filmskaparen Sophie Vuković och professorerna Fataneh Farahani och Shahram Khosravi från Stockholms universitet deltar i ett samtal på Accelerator. Med inspiration från konsthallens aktuella utställningar utforskar de innebörden av begrepp som hem och hemkänsla, gästfrihet och fientlighet, samt skillnaden mellan hemlöshet och huslöshet. 

Vi hoppas kunna knyta dessa föreställningar till frågor om minne, förflyttning, identitet och känslan av att befinna sig mitt emellan. Välkomna till detta publika samtal där vi tar upp frågor som: Vem ”känner sig hemma” i de akademiska och kulturella världarna? Kan kroppen bli en plats för hemkänsla, ett personligt arkiv som vi bär med oss?

”Varför skulle jag behöva hitta ett hem? Jag har aldrig haft något.” 

Shapeshifters, 2017
Stillbild från filmen ”Shapeshifters” (2017) av Sophie Vuković.

Om evenemanget

Torsdag 16 december kl 16. Samtalet hölls på engelska.

Samtalet pågick i cirka 90 minuter och inkluderade visning av klipp från filmen Shapeshifters (2017). Evenemanget spelades in och är tillgängligt via Accelerators podcast

Medverkande

Fataneh Farahani är professor vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes forskning är inriktad på migration och tvångsförflyttning. Med fokus på genus och sexualitet undersöker Farahani frågor om tvångsmigration, medborgarskap, annanhet, subjektivitet, agens och marginalitet inom olika västerländska mångkulturella kontexter. Fataneh Farahani leder projektet Cartographies of Hospitality: The Gendered, Racialised, and Classed Politics of Hosting, som utforskar en mindre framträdande del av den globala rörligheten: gästfriheten.

Sophie Vuković är filmare och konstnär baserad i Stockholm. I en praktik som rör sig mellan dokumentär och fiktion undersöker hon hur identitet, intimitet och migration konstrueras. I sina filmer utforskar hon hur mellanmänskliga relationer och erfarenheter formas och påverkas av sociala och politiska strukturer.
Vukovićs kortfilm 09:55-11:05, Ingrid Ekman Bergsgatan 4B (2015) är flerfaldigt prisbelönad vid festivaler runtom i världen. Hennes långfilmsdebut Shapeshifters (2017) analyserar migration och tillhörighet bortom nationella gränser i en hybrid dokumentär form. Shapeshifters har nominerats till ett flertal priser och utmärkelser och fick god kritik vid sin svenska biopremiär hösten 2017. Sophie Vukovićs filmer har visats på filmfestivaler, tv och bio, samt i samband med konstutställningar på bland annat Barbican Centre och Moderna Museet, där hon var en av deltagarna i Modernautställningen 2018.

Shahram Khosravi är före detta taxichaufför och nu professor vid Socialantropologiska institutionen på Stockholms universitet. Hans forskningsintresse sträcker sig över Irans antropologi, tvångsförflyttning, gränsstudier och tid. Khosravi är en av grundarna av Critical Border Studies, ett nätverk där akademiker, konstnärer och aktivister samverkar.

Samtalet modereras av Jelena Jovičić, projektledare för Konst & Forskning på Accelerator.

Accelerator drivs av Stockholms universitet och stöds av Magasin III Museum for Contemporary Art samt Familjen Robert Weils Stiftelse.