Konst + forskning: Kroppen, konsten och nationen

1 jun 2022, 17:00

Vilka roller har kroppen, konsten och konsthistorien spelat i byggandet av nationen Sverige? Ett samtal mellan Hanni Kamaly och forskare vid Stockholms universitet i anslutning till Kamalys utställning.

När konstruerades bilden av svensken som vit, blond och blåögd och hur speglas det i konsthistorien? Hur har rasbiologiska tankegångar tagit sig uttryck på den svenska konstscenen sedan 1800-talet? Vad hände när fokus för nationsbyggandet flyttades från kultur till kropp? Hur såg det ideologiska landskapet ut bland konstvetare och kritiker i Sverige kring de två världskrigen, och hur har det påverkat den svenska konstkanon? Utifrån Hanni Kamalys aktuella utställning THIS LAND 4 ALL på Accelerator diskuteras dessa frågor. 

Onsdag 1 juni kl 17:00–18:00

Samtalet spelas in för Accelerators podcast och hålls på svenska i Accelerators café. Ingen platsbokning. Fri entré.

Deltagare
Hanni Kamaly, konstnär 
Jeff Werner, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet
Peter Gillgren, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet

Moderator är Therese Kellner, intendent och curator på Accelerator.

Läs mer om utställningen THIS LAND 4 ALL

OS-invigningen 1912, Stockholm. Stillbild från Hanni Kamalys film ”THIS LAND 4 ALL”, 2022.

Biografier

Hanni Kamaly är konstnär bosatt i Stockholm. Kamaly har en examen från Konsthögskolan i Malmö och har också studerat vid Kunstakademiet i Bergen samt International Academy of Art Palestine i Ramallah. Kamalys verk har ställts ut vid ett stort antal museer och gallerier, bland annat Moderna museet i Stockholm (2018–2019) och Malmö (2020), Interkulturelt Museum, Oslo (2019–2020), coyote, Stockholm (2020), Lunds Konsthall (2019), Ginerva Gambino, Köln (2019), Tegel, Stockholm (2019), Galleri Ping-Pong, Malmö (2018) Ahrenshoop Kunsthaus, Ahrenshoop (2018), Malmö Art Museum (2017–2018), Skånes konstförening, Malmö (2017), Almanac, London (2017), Inter Arts Center, Malmö (2016) och Rupert, Vilnius (2016). Kamaly har också medverkat vid Luleåbiennalen 2018–2019 och den 34:e Biennalen i São Paulo 2021.

Jeff Werner är professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Hans huvudintresse är den moderna tidens visuella kultur, och han har forskat och skrivit om dess bildkonst, film, design och arkitektur. Werner har även gett ut flera böcker om vad museer gör och varför. Han har tidigare varit forskningsledare vid Göteborgs konstmuseum, professor vid Högskolan på Gotland, gästprofessor vid University of Minnesota och gästforskare vid University of Kansas och University of California Santa Cruz. Jeff Werners senaste bok handlar om vithet: Kritvit? Kritiska vithetsperspektiv i teori och praktik (2021).

Peter Gillgren är professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Hans forskning handlar i huvudsak om renässansens och barockens konst samt om konstvetenskaplig teori och ämneshistoria. Mellan 1998 och 2007 var Gillgren lektor i konstvetenskap vid Högskolan på Gotland. Peter Gillgren har gett ut flera böcker om bland annat konst och identitet i 1500-talets Sverige, betraktarskap och platsspecificitet i Federico Baroccis måleri, samt om Michelangelo och multimedia. Han bedriver även forskning om konsthistorikern Felix Horb som tillhörde Wienerskolan.