En svensk kanon? Q/A med Lars Trägårdh

29 maj, 18:00

Välkommen till Accelerator för ett livligt samtal med Lars Trägårdh, ordförande i kommittén En svensk kulturkanon och professor i historia vid Uppsala universitet, för att diskutera framtagandet av och målen med en kanon. Till samtalet uppmuntras deltagande och frågor.

Uppdraget att ta fram en kulturkanon i Sverige har väckt en rad frågor om dess syfte, mål och process. Vissa debattörer har avvisat idén helt och hållet medan andra har efterlyst en lista över klassiker eller kriterier för inkludering. Samtidigt har initiativet genererat ett överväldigande positivt intresse från allmänhet och medborgare. Vad är det som står på spel här? Varför spelar det någon roll? Är det möjligt att skapa en kanon som både återspeglar en uppsättning delade idéer, värderingar och sociala praktiker och som är inkluderande? Hur bidrar sådana konstnärliga strävanden till en delad kultur eller idéer om medborgarskap och tillhörighet? Är idén om en gemensam kärna i sig exkluderande eller nödvändig för att binda samman samhällen? Vem får bestämma? Hur kan en bredare syn på kultur överbrygga några av dessa spänningar? Hur har andra länder hanterat dessa dilemman? Vi tar upp några av dessa frågor och mer därtill.

Accelerator Café
Onsdag 29 maj
Samtalet börjar kl. 18:00
Språk: Samtalet hålls på engelska, men frågor på svenska är också välkomna
Fri entré, ingen föranmälan krävs

Du får gärna skicka dina frågor i god tid före samtalet till accelerator@su.se. Döp mejlet till ”En kulturkanon i Sverige?”.

Samtalet samarrangeras med Antiracism Working Group, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

Lars Trägårdh. Foto: Sofia Runarsdotter