En annan blick på… Frescati

11 maj 2022, 17:00–18:30

I området kring Stockholms universitet söker vi spåren efter vetenskapsmän och kolonisatörer men också efter århundraden av samisk närvaro. Välkommen att delta i en performativ vandring med konstnären Hanni Kamaly, curatorstuderande Lina Aastrup och arkeologen Jonas Monié Nordin, Stockholms universitet. Konstnären Malin Lin Nordström medverkar med ett ljudkonstverk.

En annan blick på… Frescati
Performativ vandring i två akter

Hur ser det egentligen ut omkring oss? Vad kan monument och platser runt universitetet berätta? När restes monumenten, varför och av vem? Hur har platserna fått sina namn, vad säger de oss idag?

Under den performativa vandringens första akt lyfter Hanni Kamaly frågor om vem som hörs och vem som tystnar, vilkas minne som förevigas i skulpturer och monument och hur konsten bidragit till formandet av en nationell identitet.

I vandringens andra akt fortsätter vi in i skogen ledsagade av Malin Lin Nordströms ljudverk. Framme vid Lappkärret lyssnar vi till ett samtal mellan Lina Aastrup och Jonas Monié Nordin om platsens namn och om samisk närvaro i Stockholms historia.

Vandringen börjar och slutar utanför konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet, Frescativägen 26A. Det kostar inget att delta.

Språk: svenska.
Längd: ca 90 minuter, drygt 3 km.
OBS: Mobiltelefon och hörlurar behövs för att kunna lyssna till ljudverket.

Hanni Kamaly under den performativa vandringen ”Passages”. Foto. Sandra Åhman.

Medverkande

Hanni Kamaly arbetar framförallt med video, skulptur och performance och är aktuell med soloutställningen THIS LAND 4 ALL som visas på Accelerator till 19 juni 2022Kamaly är född 1988 i Norge och utbildad vid Malmö konsthögskola, Kunstakademiet i Bergen samt International Academy of Art Palestine i Ramallah. Hanni Kamaly är numera bosatt i Sverige och har tidigare visats på bland annat Moderna museet i Malmö, Index i Stockholm, Ginerva Gambino i Köln, Luleåbiennalen och São Paulo-biennalen.

Lina Aastrup avslutar under våren sina studier på det internationella masterprogrammet Curating Arts vid Stockholms universitet. I april 2022 kurerade hon utställningen PRE-EXODUS med konstnären Solenne Tadros på Accelerator. Innan studierna på Stockholms universitet kurerade hon utställningen Meltdown – A Visualisation of Climate Change på Naturhistoriska museet i Wien och har fortsatt intressera sig för konst som utforskar relationen mellan människa och landskap. Lina Aastrup har en kandidatexamen i konstvetenskap från Stockholms universitet.

Jonas Monié Nordin är docent i historisk arkeologi och arbetar vid Stockholms universitet, Lunds universitet och Historiska museet. Han har skrivit ett flertal böcker, senast The Scandinavian Early Modern World: A Global Historical Archaeology som utkom i december 2020. Jonas Monié Nordin intresserar sig bland annat för globalisering, modernitet, kolonialism, samisk historia, subarktisk arkeologi och samlingshistoria.

Malin Lin Nordströms konstnärliga praktik undersöker sätt att förhålla sig till naturen och hur man kan lösa upp dikotomier eller hantera förlust och längtan genom skulpturer, performance och audiovisuella installationer. Genom relationella och sociala projekt skapar hon rum för människor att dela upplevelser och bygga upp en känsla av handlingskraft och hopp. Nordström är baserad mellan Tromsø, Norge och Stockholm, Sverige och avslutar just nu sin MFA vid Konstfack. BFA från Tromsø konstakademi.

En annan blick på…

Under våren riktar Accelerator vid Stockholms universitet tillsammans med Tensta konsthall blicken mot en serie platser och föremål som bär på historier om kolonialism och rasism. Syftet är att föra öppna samtal om platsernas och föremålens historia, nutid och möjliga framtid, och att diskutera hur ett relevant och inkluderande kulturarv kan formuleras. Kan vi se på det som varit med andra ögon? Varandras ögon? Kan andra berättelser hjälpa oss att omvärdera kulturarv?

Vi samlas för att se på platser, föremål, arkiv och museer som länge har knutits till en berättelse. Vi besöker också glömda arv, platser som har tömts eller förstörts, och berättelser vi bara kan ana idag. Kan vi gemensamt spekulera om det förflutna och fantisera om framtiden på nya radikala sätt?

Kommande evenemang i serien En annan blick på…

20–21 maj En annan blick på… Messaure och Njuoravuolle med Katarina Pirak Sikku
Huvudmålet med resan är besöket i Messaure utanför Jokkmokk, där en fördämning lagt en hel bebyggelse under vatten. Tillsammans med inbjudna gäster och medföljande kommer konstnären Katarina Pirak Sikku att prata om raderade platser, förlorat kulturarv samt diskutera och spekulera kring platsernas framtid under en heldag.

Mer information om platsbesöket