En annan blick på… Messaure och Njuoravuolle med Katarina Pirak Sikku

20 maj – 21 maj 2022,

Som en del av programserien “En annan blick på…” arrangerar Tensta konsthall och Accelerator ett tvådagarsprogram i Jokkmokk med omnejd på initiativ av konstnären Katarina Pirak Sikku.

20 maj: Stadsvandring, besök i Gállok och guidad tur på Ájtte-museet
21 maj: Heldag i Messaure och Njuoravuolle

Program

Huvudmålet med resan är besöken till Messaure och Njuoravuolle vid Lule älv utanför Jokkmokk, där en fördämning lagt bebyggelse och natur under vatten i samband med att svenska staten byggde ut vattenkraften. Tillsammans med inbjudna gäster och medföljande kommer konstnären Katarina Pirak Sikku att prata om raderade platser, förlorat kulturarv samt diskutera och spekulera kring platsernas framtid.

Bakgrund

På 1960-talet raderades byn Njuoravuolle när staten byggde en fördämning för att generera energi till hela landet. Hela bebyggelsen hamnade under vatten och de boende fick hitta nya hem.

Innan bygget av kraftverket i Messaure levde älven och användes av människor i närområdet, idag är det sällan någon som fiskar där eller ger sig ut på isen. Vad händer med kunskap om historia och natur när folk måste flytta för alltid?

Katarina Pirak Sikku, vars verk ingår i den pågående utställningen Hurting and Healing: Tänk dig ett annat kulturarv på Tensta konsthall, har tagit sig till platser historiskt förknippade med smärta och övergrepp på samer, bland annat har hon länge arbetat med material från Rasbiologiska institutet.

Läs mer om Hurting and Healing: Tänk dig ett annat kulturarv

Messaure. Foto: Katarina Pirak Sikku.

Intresserad av att följa med? Praktisk information

För dig som reser från Stockholm och vill delta under båda dagarna:

Tågtider som passar det planerade programmet
Avfärd 19 maj kl 18.11 från Stockholm
Ankomst Jokkmokk fredag 20 maj kl 10.00
Deltagare bokar biljett själv via SJ

Hemresa direkt från Messaure via Murjek, avfärd lördag 21 maj kl. 16.40
Ankomst Stockholm söndag 22 maj 06.20
Deltagare bokar biljett själv via SJ

Vi reser gemensamt på fredagen till Gállok och på lördagen från Jokkmokk till Messaure/Njuravoulle med minibussar som också tar deltagare till tåget i Murjek efter avslutat program. Plats bokas senast 13 maj genom att mejla didem@tenstakonsthall.se

Ange om du deltar på hela tvådagarsprogrammet (resa och boende bokas på egen hand) eller deltar enbart under söndagens utflykt till Messaure/Njuravoulle (observera att de gemensamma minibussarna åker till Murjek efter dagens program).

Tensta konsthall ordnar gemensam matsäck under söndagen till alla som förbokat, resan innefattar ytterligare gemensamma måltider som deltagare bekostar själva.

En annan blick på…

Under våren riktar Accelerator vid Stockholms universitet tillsammans med Tensta konsthall blicken mot en serie platser och föremål som bär på historier om kolonialism och rasism. Syftet är att föra öppna samtal om platsernas och föremålens historia, nutid och möjliga framtid, och att diskutera hur ett relevant och inkluderande kulturarv kan formuleras. Kan vi se på det som varit med andra ögon? Varandras ögon? Kan andra berättelser hjälpa oss att omvärdera kulturarv?

Vi samlas för att se på platser, föremål, arkiv och museer som länge har knutits till en berättelse. Vi besöker också glömda arv, platser som har tömts eller förstörts, och berättelser vi bara kan ana idag. Kan vi gemensamt spekulera om det förflutna och fantisera om framtiden på nya radikala sätt?