Curating Art: Tolkning

29 okt 2021, 09:00

Accelerator har ett samarbete med det internationella masterprogrammet Curating Art vid Stockholms universitet. Studenterna skapar evenemang i relation till den tematik som Accelerator vill belysa i utställningsprogrammet. Några av de teman som finns i Adèle Essle Zeiss utställning Tyngdspegel är relationen till den mänskliga kroppen och vårt förhållande till personligt utrymme. Curator för Tolkning är Ingrid Svahn. Genom att bjuda in dansstuderande vid Balettakademin att ta del av utställningen ville hon skapa ett tvärvetenskapligt möte med konstupplevelsen i fokus.  

Efter en tid av avskildhet och inställda fysiska möten är förhållandet till det personliga utrymmet och den mänskliga kroppen i mötet med andra en oväntat ny upplevelse för många. Genom att föra samman dansstuderande i samtida dans med Adèle Essle Zeiss konst skapas ett nytt möte. De dansstuderande lämnar studion och möter installationerna i konsthallen. Under en bestämd tid kommer de studerande att utforska olika tillvägagångssätt för tolkning, dans och rörelse samt förhållandet till privat och offentligt utrymme. Processen resulterar i ett event i det offentliga rummet där de studerande utför en oannonserad performance på Stockholms universitets campus. Dokumentation av performancet sammanställs och kommer att finnas tillgänglig på Accelerators hemsida. 

Performanceverket genomfördes oannonserat.

 

Credits: 

Curator: Ingrid Svahn
Medverkande: De 18 studerande på Balettakademiens dansutbildning Modern/Nutida under läsåret 2021/22 

Tack till:
– Susanne Jaresand, professor i rytmik och rörelse, koreograf och huvudlärare för den ettåriga dansutbildningen Modern/Nutida vid Balettakademien i Stockholm 
– Andreas Erbrink, adjunkt vid Stockholms konstnärliga högskola, lärare vid Balettakademien

 

 

Uppförandet av Tolkning. Foto: Ingrid Svahn.