Curating Art: In Memoriam/In Futurum

1 sep 2021, 18:00

Accelerator har ett samarbete med det internationella masterprogrammet Curating Art vid Stockholms universitet. Projektet In Memoriam/In Futurum: Reflektioner kring tvärdisciplinära praktiker ingår i samarbetet och är kopplat till utställningen Experimentalfältet.

Det tvärdisciplinära projektet In Memoriam/In Futurum initierades av studenter vid masterprogrammet Curating Art och genomfördes i samarbete med konststudenter från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm samt studenter från olika fält och institutioner vid Stockholms Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Konstnärliga Högskola.

Med inspiration från de frågor som lyfts i utställningen Experimentalfältet utgick projektet från ett experimenterande – i skärningspunkten mellan dåtid, nutid och framtid. Projektet möjliggjorde samarbeten mellan studenter från flera olika fält och drog nytta av det utforskande gränstillstånd studenttiden innebär. Curatorer och konstnärer delades in i åtta research-kluster och parades ihop med studenter från andra discipliner baserat på intresseområden. Under våren 2021 utforskade grupperna temat experiment genom möten och aktiviteter som resulterade i åtta olika fanzine.

Evenemanget kommer bestå av en presentation av In Memoriam/In Futurum, där utrymme ges till varje kluster att diskutera och reflektera över sin process, med fokus på de möjligheter och utmaningar som uppstått genom det  tvärdisciplinära samarbetet.

Presentationerna hålls på engelska och följs av en 30 minuter lång Q&A.

För mer information om projektet, besök https://inmemoriaminfuturum.com.


Boka biljetter här.

Evenemanget är gratis men antalet platser är begränsade.

Kontakta accelerator@su.se om du har frågor om din bokning. Meddela oss gärna om du får förhinder så att vi kan erbjuda din biljett till andra intresserade.

Evenemanget sänds även live via Facebook.

Accelerator vidtar smittskyddsåtgärder i enlighet med rådande restriktioner och anpassar arrangemanget efter ansvariga myndigheters rekommendationer.


Medverkande:

Andraårsstudenter från masterprogrammet Curating Art vid Stockholms Universitet.

Deltagande konstnärer från Kungliga Konsthögskolan.

Deltagande studenter från Stockholms Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Konstnärliga Högskola.