Curating Art: How to Draw a Voice

5 okt 2022,

Accelerator har ett samarbete med det internationella masterprogrammet Curating Art vid Stockholms universitet. Studenterna skapar evenemang i anslutning till teman som Accelerator vill lyfta fram i programmet. Curatorerna för detta evenemang är Yul Cho och Victoria McCarthy. Den här kvällen fokuserar på Tori Wrånes koncept med visuella konserter, uppfattade som evenemang som utmanar rum, ljud och kroppsliga gränser. Dessa moment vidgar den traditionella föreställningen om uppträdande och är tvärgående i Wrånes praktik, vilket man ser i hennes aktuella soloutställning på Accelerator, BIG WATER.

Hur kan vi uppleva ansträngning genom ljud? Hur kan vi utforska människokroppens djup och gränser genom rösten? Denna visuella konsert är resultatet av det konstnärliga samarbetet mellan konstnären Heidi Edström och ljudkonstnären Feronia Wennborg. De kommer att utforska människokroppen som instrument och dess ljud som något som förmedlar känslor och ärlighet. Medan Wennborg lyssnar live på Edströms verbala manifestationer av ansträngning och rörelse kommer Wennborg att bryta och omforma dem i en ny komposition.

Denna tidsbaserade visuella konsert börjar kl 16.00 utanför Allhuset på Stockholms universitets campus Frescati, och kommer att pågå i cirka 2,5 timmar. Besökare bjuds in att stanna och se den visuella konsertens utveckling under tiden.

Hitta platsen

Tid: 16:00–18:30

Evenemanget är gratis och ingen anmälan krävs.

Credits

Curators: Yul Cho och Victoria McCarthy

Konstnär: Heidi Edström  

Ljudkonstnär: Feronia Wennborg