Curating Art: Detta är överlevnad

9 okt 2019, 18:30

Accelerator har ett samarbete med det internationella masterprogrammet i Curating Art vid Stockholms universitet. Studenterna skapar evenemang i relation till den tematik som Accelerator vill belysa i utställningsprogrammet. Curator för Curating Arts andra evenemang är Federica Brigo. Eftersom hållbarhet är en nyckelaspekt i Tino Sehgals konstnärskap har hon valt att presentera en kväll som kretsar kring klimatfrågor i relation till både konstnärliga och vetenskapliga praktiker. 

Kvällen kommer bestå av ett samtal mellan konstnären Madeleine Andersson och Professor Matthew MacLeod från Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi vid Stockholms universitet, modererat av Federica Brigo. Samtalet kommer behandla klimatförändringarnas implikationer från två olika, men likvärdigt viktiga perspektiv; den konstnärliga och den vetenskapliga, följt av en visning av Anderssons videoverk We’re All Motherfuckers (2018, 40:16 min).

Madeleine Andersson, som tog sin kandidatexamen i fri konst från Konstfack i 2019, arbetar främst med rörlig bild på sätt som är medvetet direkta, dramatiska och självorienterade. I We’re All Motherfuckers, experimenterar Andersson med olika sätt att förkroppsliga klimatförändringar – som plastförorening eller global uppvärmning – flätat ihop med personliga monologer. Klimataktivism och dess standardiserade retorik iscensätts och kritiseras, vilket betonas av filmens snabba klippningar. Genom ordvitsar, humor och expressivitet, lyfter hon fram klimatförändringarnas akuta innebörd som globalt hot. 

Professor Matthew MacLeod är kemist med inriktning på miljö och klimat. Hans forskning rör sig kring klimatföroreningars processer och dynamiker, och han arbetar särskilt med konsekvenserna av bestående, organisk förorening och spridningen av mikro- och makroplast. 


Onsdag 9 oktober kl. 18:30-20:00

Evenemanget är gratis men antalet platser är begränsade. Anmäl dig till internaccelerator@su.se senast 8 oktober.

Samtalet hålls på engelska.


Credits:

Federica Brigo, curator
Madeleine Andersson, konstnär
Matthew MacLeod, professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi vid Stockholms universitet

Stillbild från videoverket We’re All Motherfuckers (2018) av Madeleine Andersson