Kommande utställning
Ester M. Bergsmark Ester M. Bergsmark

voice under

9 mar – 14 apr

Accelerator presenterar filmmakaren Ester M. Bergsmarks första institutionella utställning. I voice under på Accelerator bjuds besökaren in till en performativ filmvisning ledd av Bergsmark själv. Visningen är uppdelad i olika moment som består av rörlig bild, en somatisk övning och ett spel.  

Om utställningen

Sprunget ur Bergsmarks långa erfarenhet som filmmakare har voice under utvecklats utifrån strävan att utvidga filmmediets fixerade karaktär, i såväl tid, materialitet, narrativa strukturer och betraktarposition. Genom visningen bjuder Bergsmark in publiken till att kliva ut ur den rörliga bildens konventionella passiva betraktarposition och uppleva film genom ett brett sensoriskt register. Verkets titel anspelar på ansatsen att vilja utforska och lyssna på mångfalden av parallella röster bortom eller vid sidan av filmens allvetande voice over. Genom en gestaltning som inrymmer osäkerhet, rörlighet och porösa narrativ vill konstnären undersöka filmmediets subversiva potential.

I sitt arbete drar Bergsmark paralleller mellan hur minnen är situerade i kroppen och konventioner för filmmediet: Precis som en film där inspelningen förblir oförändrad, är traumat också en tidskapsel som kan ta statisk form i ens minne, den upprepas och formuleras på samma sätt om och om igen”. Hon drivs av viljan att utforska hur lust, glädje och frigörelse kan vara en genererande princip – i termer av inre, yttre och kollektiv förändring.

Det här har utvecklat ett arbete som Bergsmark benämner som Traumaturgi: att genom gestaltningar av rörlig bild göra motstånd till dramaturgier som bygger på publikens rädslor eller som upprepar våldsutövande i sin skildring av våld och trauman. Bergsmarks Traumaturgi vill utveckla dramaturgier med kapacitet att skildra framförallt queera och transpersoners utsatthet, utan att fixera den till en förödmjukning eller ett trauma. Istället åsyftas att skildra utsatthetens och osäkerhetens potential att vara frigörande, transformativ och lustfylld.

Visningen på Accelerator inleds med en stund i gemensam stillhet. Bergsmark intresserar sig för neurologiska funktioner och hur metoder för traumabearbetning utgår från det autonoma nervsystemet och dess reglering av aktivitet och stillhet. På flera sätt vill verket utforska hur en till synes passiv kropp  kan vara uttryck för en aktiv motståndshandling.

En central del av både processen och gestaltningen är elementet av lek och spel. I voice under liknar spelet ett slags brädspel men är framförallt uppbyggt utifrån de element som är definierande för lek: avsaknandet av mål och vinnare. I viss social interaktion, som att delta i lek och spel, kan det autonoma nervsystemet skapa de kroppsliga reaktioner som är en förutsättning för nyfikenhet. Spelet i voice under ger också en ny tidsförankring till de rörliga bilderna i verket. Istället för att vara fixerade till vita dukens distanta tid (berättelse om något som hänt eller kommer att hända) knyts bilderna till rummets och de närvarande kropparnas tid.

Öppettider & visningar

voice under är ungefär en timme lång och visas vid särskilda tillfällen. Mer information kommer inom kort. Accelerators allmänna öppettider hittar du här.

Om Ester M. Bergsmark

Ester M. Bergsmark är konstnär, filmare och forskare. Bergsmark arbetar med olika genrer och format ofta i nära samarbete med andra konstnärer. Hon har bland annat gjort filmerna Nånting måste gå sönder (2014) och Pojktanten (2012), båda i samarbete med Eli Levén samt Maggie vaknar på balkongen som belönades med Guldbagge för bästa dokumentär 2008. Verket voice under är en vidareutveckling av Bergsmarks forskningsprojekt med samma titel som hon disputerade med på Stockholms konstnärliga högskola hösten 2023.

Credits

voice under är en vidareutveckling av Bergsmarks konstnärliga forskningsprojekt på Stockholms konstnärliga högskola där Bergsmark disputerade under hösten 2023. Verket är utvecklat tillsammans med skådespelarna/konstnärerna Nina Jeppsson och Louise Löwenberg, koreografen och dansaren Halla Ólafsdóttir, ljudteknikern Carolina Jinde, filmfotografen Minka Jakerson, filmproducenten Anna-Maria Kantarius och scenografen Clara Isaksson med flera.

Delar av verket All that you can ́t leave behind av Halla Ólafsdóttir och Franz Edward Cedrins ingår i filmens koreografi. Filmmaterialet är producerat tillsammans med Garagefilm International AB med utvecklingsstöd från Svenska Filminstitutet (filmkonsulenter, Baker Karim, Juan Pablo Libossart och Jannik Splidsboel, controller Jenny Örnborn), Film Stockholm, och Creative Europe.

Curator: Therese Kellner