Tidigare utställning
Filmprogram

Våren 2018

24 apr 2018 – 27 apr 2018

Accelerators konstprojekt vår 2018 bestod av ett filmprogram med ett antal konstfilmer. Det visades i Södra huset på Stockholms universitetet på stor duk i utrymmet utanför universitetsbiblioteket.

”Accelerator håller på att bli till. De tidigare fysiklaboratorierna är tömda och utställningslokalerna kommer att börja byggas under året. ’Att bli till’ är också vad filmprogrammet kretsade kring som övergripande tema: skapande och byggande men även förberedelse för att skapa – i form av till exempel modeller eller partitur.”
Richard Julin, konstnärlig ledare Accelerator.

Sofia Hultén ur ”Fuck it up and start again” 2001 Sofia Hultén ”Fuck it up and start again” (2001). Stillbild från video.
AUJIK ”Spatial bodies” (2016). Still from video. AUJIK ”Spatial bodies” (2016). Stillbild från video.

Sofia Hultén

I Fuck it up and start again (one guitar smashed and mended 7 times) (2001) slår konstnären själv sönder en gitarr gång på gång för att sedan bygga ihop den igen. Gesten påminner om rockmyten där manliga rockstjärnor slår sönder sina instrument. Här blir instrumentet lagat, enklare att förstöra för varje gång det slagits sönder men svårare och svårare att laga. Till slut är det som byggts ihop ett objekt som liknar vad det en gång var men nu har blivit till något nytt: en skulptur.

Sofia Hultén är född 1972 i Stockholm, bor och arbetar i Berlin, Tyskland. Hon växte upp i Birmingham och utbildade sig till konstnär i Sheffield arbetar i en konceptuell tradition. Hon har sin bas i Berlin och arbetar med skulpturala gester fångade i objekt, filmer och bilder med vardagliga objekt i subtilt humoristiska skeenden.

Fuck it up and start again (2001) 7:00 min

AUJIK (Stefan Larsson)

Spatial bodies (2016) gestaltar Osakas urbana landskap som en levande organism där huskropparna rör på sig till musik av Daisuke Tanabe. Bilderna är filmade med drönare och konstnären, som själv bor i Japan, har levandegjort ett antal existerande byggnader såsom Hitachi building (Tsūtenkaku), Abeno Harukas (Japans högsta skyskrapa) och även huset han själv bor i.

Stefan Larsson är född 1973 i Söderhamn, bor och arbetar i Ōtsu, Japan. Han har arbetat som AUJIK i över tio år och främst intresserat sig för frågor kring Artificiell Intelligens. Han

Spatial bodies (2016) 4:50 min

Gunilla Klingberg

Spar Loop (2000-2001) är en kalejdoskopisk animation av lågpriskedjors logotyper som påminner om mandalas, spirituella symboler som representerar universum. Reklamens symboler blir till repetitiva rörelser som kan påminna om vardagens rytm och ritualer. Kommersialism och andlighet smälter till synes ihop.

Gunilla Klingberg är född i Stockholm 1966, bor och arbetar i Stockholm. Hennes konstnärskap har rötter både i reklam- och konstvärlden och kretsar kring vår tids konsumtionskultur.

Spar Loop (2000-2001) 11:30 min

Liv Strand

Pipeline (2007), är en resa till platser osynliga för det mänskliga ögat och även en ljudupplevelse det mänskliga örat normalt inte hör. Filmen dokumenterar en kameras färd genom ett tio kilometer långt pneumatiskt rörsystem. Filmen växlar mellan scener där vi rör oss framåt i rasande fart till pauser i färden där blicken får vila vid abstrakta former av olika slag. Resan går både framlänges och baklänges i denna gömda värld som blir synlig tack vare Liv Strands nyfikenhet och experimentlusta.

Liv Strand arbetar med skulptur, performance, ljudkonst, installation, rörlig bild och skrivande. Hon är född 1971 i Södertälje, bor och arbetar i Stockholm.

Pipeline (2007) 5:05 min

Kihlberg & Henry

I Analytical Chronology of Three Dimensions (2011) experimenterar konstnärerna med att utveckla en filmisk grammatik baserad på språkliga uttryck av tid och rum. Talade meningar blir till kamerarörelser. Olika verbs konjugeringar kopplas till olika typer av rum i en abstrakt lek: en geometribok kopplas till ett verb och dess böjningar, en byggnad till ett annat, en modell av samma byggnad till ett tredje verb och så vidare.

Karin Kihlberg & Reuben Henry har samarbetat sedan 2004. Karin Kihlberg är född i Varberg 1978, Reuben Henry är född i Trent 1979. De arbetar med sin bas i London med film, performance, tvärvetenskapliga forskningsprojekt och publikationer.

Analytical Chronology of Three Dimensions (2011) 3:24 min

Katarina Löfström

Score (2004) är ett animerat partitur av svarta prickar som rinner och strömmar ner för den vita bildytan samtidigt som de växlar i storlek och skapar rytmer och ett pumpande musikaliskt flöde. Verket utgår från ett fotografi från rymdteleskopet Hubble som föreställer det mest avlägsna som kan registreras i den yttre rymden. Score är ett slags rörligt partitur till tankar om de yttersta gränserna av människans vetande.

Katarina Löfström född 1970 i Falun, bor och arbetar i Stockholm. Hon har främst arbetat med visuella abstraktioner i rörliga bilder sedan början av 2000-talet men har även skapat en mängd fysiska installationer och konstverk, ofta kopplade till människors upplevelser av ljus.

Score (2004) 4:06 min

Debora Elgeholm

I The Archives (2007) visas en sökning i ett analogt biblioteksarkiv där de olika sökningarna till slut leder tillbaka till utgångspunkten. I en del av filmen rör sig arkivet, trämöbeln, av sig själv och skapar ett subtilt soundtrack till filmen. Filmen beskriver på ett till synes dokumentärt men samtidigt drömlikt och overkligt vis ett numera gammaldags arkiv – en källa till kunskap. Som betraktare får vi ta del av en värld där sökandet av kunskap är kopplad till taktila upplevelser av material som papper och trä. Vi anar ett kartotek där texten är skriven på skrivmaskin, ett numera ovanligt verktyg.

Debora Elgeholm är född 1976 i Siljansnäs, bor och arbetar i Stockholm. Hon arbetar främst med rörlig bild där hon använder olika former av berättande – från videoessä och dokumentärt berättande, till animationer eller iscensatta situationer med skådespelare.

The Archives (2007) 3:20 min

Viking Eggeling

Diagonalsymfonin (1924) är ett experiment att gestalta musikalisk rytm med animerade, abstrakta former. Filmen gjordes med assistans av Erna Niemeyer (senare Ré Soupault) i en enkel animationsteknik med hjälp av utklippta former i stanniol. Denna version är restaurerad av Gösta Werner 1994, med stöd från Svenska Filminstitutet.

Viking Eggeling föddes 1880 i Lund, död 1925 i Berlin. Han var en svensk bildkonstnär som bodde större delen av sitt relativt korta liv utomlands. Han medverkade i dadaistiska kretsar i Zurich på mitten av 1910-talet och bodde därefter i Berlin där han också skapade ”Diagonalsymfonin”. Filmen visades första gången 1924 för en mindre skara personer, då med den franska titeln ”Symphonie diagonale”. När filmen hade offentlig premiär den 3 maj 1925 låg Viking Eggeling svårt sjuk och avled kort därpå. ”Diagonalsymfonin” är Viking Eggelings enda fullbordade film.

Diagonalsymfonin (1924)  8:32 min

Credits

Filmprogrammet är sammanställt av Richard Julin, konstnärlig ledare Accelerator.
Sofia Hultén Fuck it up and start again visas med benäget tillstånd av konstnären.
Övriga filmer visas med tillstånd av Filmform, en stiftelse som verkar för att främja, sprida och bevara svensk experimentell film och videokonst.
Tack till Anna-Karin Larsson, verksamhetsledare (executive director) Filmform