Kommande utställning
Sin Wai Kin

The Times of Our Lives

19 okt – 9 feb 2025

Accelerator presenterar den första soloutställningen i Skandinavien med den Londonbaserade konstnären Sin Wai Kin (f. 1991, Toronto, CA). I en presentation som sträcker sig över Accelerators båda salar visas flera av Sins senare videoinstallationer. Centralt är det nyproducerade verket The Times of Our Lives som gett utställningens sitt namn.

en rygg i ett gyllene rum Sin Wai Kin, Dreaming the End (stillbild), 2023 © konstnären. Beställd av Fondazione Memmo, Rom. Producerad av Mira Productions. Med konstnärens tillstånd.
Person i gul kostym framför ett romerskt höghus Sin Wai Kin, Dreaming the End (stillbild), 2023 © konstnären. Beställd av Fondazione Memmo, Rom. Producerad av Mira Productions. Med konstnärens tillstånd.

Om utställningen

I den nya tvåkanaliga videoinstallationen utspelar sig en science fiction-sitcom. Här skildras en dag hemma hos ett stereotypt helamerikanskt par. I The Times of Our Lives är kronologin cirkulär och utspelar sig i en odefinierbar tid. I arbetet med verket har Sin fördjupat sitt långa intresse för fysik och kosmologi och tittat på olika aspekter av tid som begrepp. Med utgångspunkt i teorierna om allmän relativitetsteori och kvantmekanik leker verket med idén att det inte finns någon absolut tid. Det utgör en metafor för upplevelsen av verkligheten som individuell och ett ifrågasättande av antaganden kring objektiv sanning – något Sin ofta återkommer till.

Sin arbetar med performance, video, installation, text och grafik men är mer än något annat en historieberättare. I arbetet understryk språkets makt över den egna och samhälleliga kroppen och en tro på att berättelserna som beskriver våra verkligheter bidrar till att skapa den. Hen använder spekulativ fiktion för att rubba normerande kulturella berättelser och kunskapsproduktion. De binära kategorier som präglar vår uppfattning om oss själva och vår omvärld utmanas genom metoder och referenser från science fiction, drag, kantonesisk opera och populärkultur. I Sins multifacetterade världsbyggen kan karaktärer, tid, rum och narrativ framträda med motsägelser, mutationer och glitchar. Publiken bjuds in till utsagor från liminalitetens rum som går bortom köns- och kulturella dikotomier, mellan liv och död, jaget och den andre, dröm och vakenhet, fantasy och verklighet.

Sins kosmos bebos av enigmatiska karaktärer varav några regelbundet dyker upp i skiftande skepnader i olika arbeten. En figur som dyker upp i flera verk på Accelerator är The Storyteller.  I rollen som nyhetsankare i Today’s Top Stories (2020) förklarar The Storyteller “I slutet kan jag berätta för dig att från början fanns det varken början eller slut bara ett blivande med sedan blivande isär sedan blivande med sedan blivande isär sedan (…)”. Den främsta konstanten i The Times of Our Lives är förändring. Sins narrativ är genomsyrade av möjligheten till förändring av verkligheten genom berättelsens performativa kraft.

Konstnären Sin Wai Kin framför grön buske
Sin Wai Kin. Foto: Holly Falconer

Om Sin Wai Kin

Sin Wai Kin (f. 1991, Toronto, CA) väcker fantasin till liv genom berättande i rörlig bild, performance, text och tryck. Med utgångspunkt i erfarenheter av att befinna sig mellan binära kategorier skapar konstnären alternativa världar för att beskriva levda erfarenheter av begär, identifikation och medvetande.

Konstnären tilldelades det 24:e Baloise Art Prize på Art Basel 2023 för sin filmserie Portraits (2023). Hens film A Dream of Wholeness in Parts (2021) nominerades till Turnerpriset 2022 och ingick i vandringsutställningen British Art Show 9 samt visades på British Film Institutes 65th London Film Festival. Kommande separatutställningar inkluderar Kunsthall Trondheim, Trondheim och Blindspot Gallery, Hong Kong (2025). Bland hens senaste separatutställningar finns MUDAM, Luxemburg (2024); Buffalo AKG Art Museum, New York (2024); Berkeley Art Museum & Pacific Film Archive, Berkeley (2023); Soft Opening, London (2023); Dreaming the End på Fondazione Memmo, Rom (2023); A Dream of Wholeness in Parts på Soft Opening, London (2022); It’s Always You på Blindspot Gallery, Hong Kong (2021); She’s Hopeful (2018) på Soft Opening, London (2020); Narrative Reflections on Looking på Museum of Contemporary Art, Zagreb (2020) och Indifferent Idols på Taipei Contemporary Art Centre, Taipei (2018).

Grupputställningar inkluderar Greater Toronto Art (GTA24) på Museum of Contemporary Art, Toronto; en presentation i samarbete med Rainbow Chan på Cement Fondu, Paddington (kommande, 2024); CUTE på Somerset House, London (2024); After Laughter Comes Tears på Mudam, Luxemburg (2023); MYTH MAKERS – SPECTROSYNTHESIS III, Taikwun, Hong Kong (2022); Drawing Attention på The British Museum, London (2022). Sins verk finns i samlingarna på The British Museum Prints & Drawings, White Rabbit Gallery, Sydney, Ferens Art Gallery, Hull, The Ingram Collection of Modern British Art, Storbritannien, Buffalo AKG Art Museum, Buffalo, Sunpride Foundation, Hongkong och M+ Museum, Hongkong.