Tidigare utställning
Tony Oursler

The Influence Machine och Antennae

20 okt 2016

Som en start för verksamheten bjöd Accelerator i oktober 2016 in till en utomhusvisning av multimediainstallationerna Influence Machine och Antennae av videokonstpionjären Tony Oursler. Verken visades på campus Frescati i samarbete med konstmuseet Magasin III.

Tony Oursler "The Influence Machine" (2000-2002). Exhibition documentation. Photo Ingmarie Andersson. Tony Oursler "The Influence Machine", 2000-2002. Installationsvy från Accelerator 2016. Foto Ingmarie Andersson.
Tony Oursler "The Influence Machine" (2000-2002). Exhibition documentation. Photo Jean Baptiste Béranger. Tony Oursler "The Influence Machine", 2000-2002. Installationsvy från Accelerator 2016. Foto Jean-Baptiste Béranger.
Tony Oursler "Antennae", 2002. Installationsvy från Accelerator 2016. Foto Jean-Baptiste Béranger.

Om utställningen

I verket The Influence Machine (2000-2002) blandar Tony Oursler fragmentariskt tal av röster från teknologins historia, bilder av huvuden, en hand som knackar projicerat i mörkret på rökmoln, träd och omgivande byggnader. Med ord, bild och ljud skapar han ett spektakulärt konstverk i utomhusmiljö. Fysikern och magikern Etienne-Gaspard Robertson, tv-pionjären John Logie Baird och Philo T. Farnsworth, en av uppfinnarna av den mekaniska teven är några av de vetenskapspersoner och uppfinnare som det talas om i installationen. Även andra personer och tekniker dyker upp i verket, som systrarna Fox vars ”knackande” som ett sätt kommunicera med döda personer var känt i östra USA på mitten av 1800-talet.

Konstverket Antennae (2002) visades i kylbassängen ovanför den gamla partikelacceleratorn vid Manne Siegbahnlaboratoriet, platsen för det framtida utställningsrummet för Accelerator under tre veckors tid på kvällen. Verket består av en mängd antenner, som bildar ett landskap på vilket en mängd sjungande, snurrande ansikten projiceras. Verket ingår i Magasin III:s samling och är del i en större serie konstverk som Tony Oursler skapade 2002 under titeln STATION.

Om Tony Oursler

Tony Oursler bor och verkar i New York. Sedan 1970-talet har han arbetat med olika tekniker som måleri, skulptur, video och installation. I verken är hans intresse för teknologi relaterat till psykologi och övernaturliga dimensioner ett återkommande tema. Han har blivit känd för sin blandning av hallucinatoriska, poetiska texter och projektioner på dockor i våldsamma och humoristiska scener.

Om Manne Siegbahnhusen

Accelerator byggdes på platsen för Manne Siegbahns fysiklaboratorier. Fysikern och magikern Etienne-Gaspard Robert (1764-1837) är huvudinspiratören till the Influence Machine. Robert utvecklade bildprojektorer han kallade fantasmaskop, med vilka han projicerade bilder på rök i föreställningar som kallas fantasmagori. Han genomförde även den första bemannade ballongflygningen i Sverige.

Läs mer om Manne Siegbahnhusen.

Credits

Accelerator

Richard Julin, konstnärlig ledare
Katarina Renman Claesson, jurist, projektledare

Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art

Tessa Praun, chefsintendent
Jennifer Lindblad, assisterande intendent
Christopher Garney, chefstekniker
Lisa Boström, kommunikationsansvarig
Sara Källström, intendent program

Magasin III för verket Antennae

Thomas Nordin, chefstekniker samling
Peter Wiklund, tekniker
Joakim Enoksen, tekniker

Team projektorer, rökmaskiner

Jasmine Hinks
Elena Jarl
Iliane Kiefer
Alba Martinez
Marika Eriksson
Kajsa Kiuttu
Max Olofsson
Ronja Pedersen

Informationsteknik AB

Victor Eklund