Vårens sista performanceprogram ”Världsutställningen 2023”

14 jun 2023,

En central del av Världsutställningen 2023 utgörs av ett performanceprogram där konstnärer, musiker, kompositörer, koreografer och poeter inbjudna av Carl Michael von Hausswolff och Leif Elggren framför sina verk. Under fyra kvällar under våren presenteras totalt tolv akter, tre per kväll. Verken som kommer att framföras relaterar till konstnärer, koreografer och kompositörer som har gått bort. Genom nya tolkningar och hyllningar lever de dödas verk vidare i samtiden. 

Onsdag 14 juni framför Jacob Kirkegaard ett ljudverk i relation till Else Marie Pade, Daniel & Diana Tørsløv-Löwenbrück framför en performance i relation till dansk och nordisk konst och konstnärer, döda samt levande och Marja-Leena Sillanpää framför en performance i relation till alla döda.

Jacob Kirkegaard framför ett ljudverk i relation till Else Marie Pade som han under flera år samarbetade med när hon var i livet. Kirkegaard och Pade fann varandra, över generationsgränserna, i ett liknande musikaliskt språk som bygger på att urskilja ljud som ofta förbises. Lyssnandet har en central roll i bådas praktiker. Kirkegaard framför deras tidigare samarbete Svævninger (2012) där han och Pade undersökte de variationer som kan uppfattas när ljudvågor kolliderar. 

Daniel & Diana Tørsløv-Löwenbrück framför performanceverket Dansk og Nordisk Kunst 1750–2023 i relation till dansk och nordisk konst och konstnärer, döda samt levande.

Marja-Leena Sillanpää framför en performance i relation till alla medborgare i KREV, levande och döda. Med till synes enkla metoder vill Sillanpää utvidga det individuella och kollektiva undermedvetna med utgången i att andra existenser finns.

Från kl. 16:00 är von Hausswolff och Elggren på plats i utställningen och håller Elgaland-Vargalands passexpedition öppen. Här kan du som besökare ansöka om medborgarskap i Konungarikena Elgaland-Vargaland.

Performance: kl.18:00-20:00

Passexpeditionen öppet från kl. 16:00

Fri entré, ingen förhandsbokning krävs.


Om de medverkande

Jacob Kirkegaard (f. 1975) är en dansk ljudkonstnär som i sitt arbete reflekterar över obemärkta eller otillgängliga aspekter av det mänskliga tillståndet eller civilisationen så som radioaktivitet eller processer relaterade till när en människa dör.

Else Marie Pade (1924 – 2016) var Danmarks första kompositör av elektronisk och konkret musik. Som aktiv i motståndsrörelsen under andra världskriget arresterades hon av Gestapo och i fängelset skapade hon grunden till sina elektroaukustiska kompositioner. 

Daniel Löwenbrück (f. 1974) är en tysk performance- och ljudkonstnär, skapare av kassettbandmusik, curator och visuell konstnär. Han driver skivbolaget Tochnit Aleph som fokuserar på underground noise, actionist sound-art och ljudpoesi. 

Diana Ø. Tørsløv Møller (f. 1977) är en dansk psykolog och konstnär. Parallellt med sitt terapiarbete har hon arbetat i skärningspunkten mellan performance, installation och psykologi.

Marja-Leena Sillanpää (f. 1965) är en tvärvetenskaplig och bearbetsorienterad konstnär, född i Finland, baserad i Stockholm. Den centrala ingången i hennes verksamhet inbegriper andra existerande verkligheter, ofta med historiska undertoner som förstärks med text och ljud.

Performance av Marja-leena Sillanpää i relation till Alla Döda den 14 juni, 2023. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Performance av Daniel Löwenbrück i relation till Hermann Nitsch den 14 juni, 2023. Foto: Jean-Baptiste Béranger