Samklang och motröst: Finissage för Mother Courage and Her Children

8 feb 2023,

Modet att möta det som vi inte känner till och hur det mötet kan väcka nyfikenhet, kreativitet och kraft löper som en röd tråd genom utställningen Mother Courage and Her Children. Konstnärerna möter naturens, politikens och den sociala gemenskapens utmaningar i film, performance och ljudverk där den irrationella dimensionen i kontakten med något främmande kan forma en motståndshandling. För att reflektera kring möten som skett under utställningens gång, bjuder Accelerator in till finissage med musik och samtal mellan forskare och några av utställningens konstnärer. Samtalet utgår från ett gemensamt intresse i att skapa möten med det främmande genom intonation. Att intonera innebär att stämma ett instrument i en viss tonart, men också att använda rösten för olika uttryck. En musikalisk och social samverkan, för en harmonisk balans i ett kollektiv eller en solidarisk organisering av politiskt motstånd. Temat knyter ihop musikens fysiska och kulturhistoriska rötter med samtidsfrågor om gemenskap och mångfald. De konstnärer som deltar i samtalet arbetar med kroppsliga språk, antik mytologi och social dramaturgi medan forskarna bidrar med lingvistiska och etnologiska perspektiv.

8 februari kl 18:00-20:00 på Accelerator

Fri entré, ingen förhandsbokning krävs.


Medverkande

Magnus Florin, dramaturg, regissör och författare. Medverkar som dramaturg i Radioarts sceniska hörverk Red Doc, en del av Mother Courage and Her Children.

Mattias Heldner, professor i fonetik och prefekt vid Institutionen för lingvistik på Stockholms universitet, där han forskar om mänskligt samtalsbeteende.

Ivo Nilsson, tonsättare och kammarmusiker. Medverkar med nyskriven musik i Radioarts sceniska hörverk Red Doc, en del av Mother Courage and Her Children.

Roberto N. Peyre, konstnär som arbetar med performance och installation, med intresse för aurala praktiker, rituell folklore och kulturarv. Medverkar i Mother Courage and Her Children med performance-verken Labryo – This Turning Europe och Lövaman. 

Jenny Sunesson, lektor i audiell media vid Stockholms konstnärliga högskola och konstnär verksam inom platsspecifik sonisk praktik, fältinspelning och etnografi med fokus på sociala och tekniska utanförskap.

Peter Söderberg, musiker. Medverkar i Radioarts sceniska hörverk Red Doc, en del av Mother Courage and Her Children.

Ingrid Åkesson, musiketnolog som forskar om folkliga sångtraditioner, bland annat med fokus på kön och makt. 

Cristina Caprioli/ccap ”SILVER”, dokumentation från Accelerator 2022. Foto: Jean-Baptiste Béranger.