Öppna rum – en samtalsfestival om konst och vetenskap

23 okt 2021, 12:00

I samtalsfestivalen Öppna rum möttes konstnärer och forskare för att tillsammans tänka nya tankar om aktuella frågor. Kan människan optimeras? Hur har hanteringen av fakta kring Covid-19 blivit ett verktyg för politiska intressen? Kan och ska vi verkligen mäta nyttan av konst och forskning? Och hur hjälper en kris oss att tänka nytt?

Samtalen hölls på svenska och sändes även live via Facebook. De kan ses i efterhand här nedan, på Accelerators YouTube-kanal eller höras som podcast via iTunes.

Öppna rum var ett samarbete mellan konsthallen Accelerator och förlaget Volante. En dag tillägnad öppna samtal där studenter och allmänhet möter professorer och konstnärer i dialog om vårt samhälles utmaningar och möjligheter. Högt i tak, fritt spelrum för nya perspektiv och idéer.

Program

Efter covid: Samma munskydd här som där?

Vetenskapsjournalisten Emma Frans samtalar med Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet om hur Covid-19 inte bara var en kris för folkhälsan utan även en informationskris, där forskning och vetenskap ställdes mot politiska intressen. Moderator: Ester Pollak, professor i journalistik vid Stockholms universitet.

Kreativ friktion: Varför gör motstånd att vi tänker nytt?

Kulturjournalisten Jan Gradvall sammanför Carolina Frände, teaterregissör och doktorand vid Stockholm Business School med Staffan Bergwik, professor i idéhistoria vid Stockholms universitet, i ett samtal om hur kunskap blir till.

Konst och forskning: Det omätbaras renässans?

Författaren och professorn i filosofi vid Södertörns högskola Jonna Bornemark i samtal med konstnären Hanni Kamaly om att hantera och värdera det irrationella inom konst och forskning. Moderator: Naima Chahboun, poet och doktorand i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Samtalet Sifferdjur: En sund själ i en optimerad kropp? med författaren och ekonomiprofessorn Micael Dahlen och konstnären Fathia Mohidin går inte att ta del av i efterhand.