Maria Kulikovska: President of Crimea, Since 19th of March, 2014

24 sep – 12 feb 2023,

Två gjutjärnsklockor som har gjutits efter konstnärens kropp. Inuti den ihåliga formen finns metallkläppar som kan användas för att ringa i klockorna. Klockorna i Accelerator kommer att ringa under flyganfall i Ukraina – som en påminnelse om att kriget fortfarande pågår. Under öppningsdagarna kommer konstnären själv att ringa i klockorna; sedan kommer uppgiften att utföras av Accelerators utställningsvärdar. Förhoppningen är att klockorna kommer att ringa så lite som möjligt och tystna så snart som möjligt. 

Konstnären betraktar skulpturerna som ”poler runt vilka alla hennes andra aktioner virvlar”. På Accelerator relaterar Kulikovskas platsspecifika teckningar till hennes planerade arbete Krims president som lagts på is på grund av kriget i Ukraina. Tanken är att gjuta fyra klockor i brons i form av kroppar med olika ansikten: konstnärens mormors, mors, dotters och hennes egna. Inför utställningen fördes diskussioner om att gjuta klockorna i ett gjuteri i den ukrainska staden Tjernihiv som har en tradition av att gjuta kyrkklockor. På grund av kriget har gjuterierna nu stora problem. Projektet på Accelerator är inledningen på en process att producera dessa fyra skulpturer i Ukraina så fort det är görligt. 

 Klockorna är producerade i samarbete med Oleg Vinnichenko.

”President of Crimea, Since 19th of March, 2014”, dokumentation performance Accelerator 2022. Foto Jean-Baptiste Béranger.

Om Maria Kulikovska

Maria Kulikovska (f. 1988, Kertj, Autonoma republiken Krim, Ukraina) är multimediakonstnär, arkitekt, aktivistisk performancekonstnär, forskare och föredragshållare. Kulikovska har en masterexamen i konst och arkitektur från Nationella konst- och arkitekturhögskolan i Kyiv. Efter att ha verkat som arkitekt i Kina och Schweiz återvände hon till konsten och började arbeta med performance och skulptur. Kulikovska har ytterligare en masterexamen, från Konstfack 2020.

I sin konst utforskar Maria Kulikovska förändringarna i sin egen kropp och undersöker dess sårbarhet samtidigt som hon aktivt skapar villkor för feministiska och queer-relaterade frågeställningar. Hon är förbjuden att arbeta i Ryssland.

Efter den ryska ockupationen av Krim 2014 har Kulikovska bott och verkat i exil i Kyiv, Donetsk, Liverpool, London, München och Stockholm. Kulikovska har inte varit tillbaka till sin hemstad sedan 2014.  I slutet av december 2019 initierade Kulikovska och Oleg Vinnichenko den internationella konstinstitutionen GARAGE 33. Gallery-Shelter for contemporary art(ists) from ”conflict?”. De har tillsammans utvecklat arkitekturen för institutionen, där Kulikovska fungerar som konstnärlig ledare och curator och Vinnichenko som direktör, arkitekt och producent. De hade för avsikt att öppna galleriet under sommaren 2022, men kriget i Ukraina satte stopp för dessa planer.

Kulikovska bodde i Kyiv med sin partner Oleg Vinnichenko fram till den ryska invasionen i februari 2022 då Kulikovska och hennes nyfödda barn flydde till Linz i Österrike där hon fick ett ateljéstipedium vid OÖ Landes-Kultur. De bor för närvarande i Helsingfors där hon har ett ateljéstipendium på HIAP (Helsingfors internationella konstnärsprogram).
Sedan 2014 har Maria Kulikovska organiserat och skapat politisk performancekonst och aktioner och deltagit i utställningar och evenemang i bland annat: Francisco Carolinum, Linz, Österrike; Neue National Gallery, Berlin; Ludwig Museum, Budapest; Q Collection, Budapest/Hongkong; Saatchi Gallery, London; Mystetskiy Arsenal, Kyiv; Crimean Platform, Kyiv och Odesas nationalmuseum för konst, Ukraina.