Konstnärssamtal Tino Sehgal

17 okt 2019, 18.00

Konstnären Tino Sehgal håller ett föredrag om sitt arbete. Evenemanget hålls i Aula Magna och inleds med ett kort föredrag av Jenny White. White är socialantropolog och professor i Turkietstudier, och har bjudits in att reflektera kring begreppet framsteg utifrån sitt forskningsområde. Kvällens talare introduceras av Accelerators konstnärlige ledare Richard Julin.


Torsdag 17 okt kl 18.00-20.00

Fri entré men förhandsbokning krävs, boka här.
Notera att evenemanget inte äger rum på Accelerator, samtalet sker i Aula Magna, Frescativägen 6.

Eventet arrangeras i samarbete med Familjen Robert Weils Stiftelse och Proventus.

Tino Sehgal på Accelerator 2019. Foto Jean-Baptiste Béranger.