Konst+forskning: Behovet av att experimentera

9 dec 2020, 16:00

Ett samtal med utställningens curatorer, Therese Kellner och Richard Julin, och professor Staffan Bergwik, expert på idé- och vetenskapshistoria.

Samtalet spelades in och går att ta del av i efterhand i Accelerators podcast och YouTube-kanal.

Flera av Experimentalfältets konstnärer ställer frågor kring strukturer för kunskapsproduktion och hur dessa strukturer påverkar både mellanmänskliga relationer och till andra arter. Med utgångspunkt i platsen Experimentalfältets historia lyfts experimenterandets roll ur ett vetenskapshistoriskt perspektiv samt experimenterandet som sker inom samtidskonst och forskning idag. Samtalet inleds med en introduktion kring utställningen och Experimentalfältets historia. I relation till det ger Bergwik en reflektion kring hierarkier och strukturer som formar och format kunskapande. 

Staffan Bergwik
Professor i idéhistoria vid institutionen för kultur och estetik på Stockholms universitet. Hans undervisning och forskning behandlar naturvetenskapens kulturhistoria under 1800- och 1900-talen.

Bild från Experimentalfältet tagen 1954. Bilden tillhör Stadsmuseet i Stockholm. Fotograf: Herman Rönninger SvD 34678