Konst + forskning: Om djup tid

4 dec 2019, 17:00

Begreppet djup tid (eng. deep time) är ett centralt ämne i Cyprien Gaillards utställning på Accelerator, där föremål och figurer bortom mänsklig tidsålder sammanförs med samtida skeenden. Docent Christina Fredengren, verksam vid institutionen för arkeologi och antikens kultur, har forskat på ämnen relaterade till djup tid och arbetat tvärvetenskapligt med begreppet utifrån humanistiska och naturvetenskapliga metoder. I sitt arbete har hon bl.a. undersökt hur möten med djup tids materialiteter kan påverka oss i frågor som rör klimat, miljö, kulturarv och hänsyn mellan generationer.

Samtalet spelas in och går att lyssna på i efterhand via Accelerators podcast.

Välkommen till ett samtal där Christina Fredengren pratar om djup tid i relation till Cyprien Gaillards verk. I samtalets andra del intervjuas Fredengren av samtalsledare Bronwyn Bailey-Charteris och publiken bjuds in att delta i konversationen och ställa frågor.

Samtalet modereras av Bronwyn Bailey-Charteris, projektledare för Accelerators forskarsamarbeten.


Onsdag 4 december kl 17:00–18:00

Fri entré.

Samtalet hålls på engelska i Accelerators foajé. Caféets servering är öppen under evenemanget.


Cyprien Gaillard ”Ocean II Ocean”, 2019. Stillbild från video.