Konst + forskning: Framsteg och samarbete

21 jan 2020, 12:00

Med utgångspunkt i Tino Seghals verk This Progress, som är en konstruerad situation, blir forskarsamarbetsgruppen i detta andra möte uppmanade att reflektera över begreppet ”framsteg” i relation till deras eget forskningsområde.

Konstnären Signe Johanesson kommer att presentera sitt projekt The Beast & the eye of the Cyclone (2015-2017), som är ett samarbete mellan fiskare, marinbiologer och arkeologer, med syftet att utforska valar och valfångst utifrån begrepp som döden, fett och kvinnohat. Det omfattande projektet resulterade bland annat i filmerna Olaus Magnus teori (2015), Hic sunt dracones (2016) och The seal in the labyrinth and the eternal rest (2016). Workshopen på Accelerator kommer att till en början presentera Johanessons konstnärliga praktik, med fokus på hur hon använder sig av samarbeten och forskning som del av sin metod. Forskarna som deltar i workshopen kommer sedan gemensamt att få gestalta sin uppfattning om begreppet framsteg i lera.

Medverkande:
Barbara Wohlfarth, professor i kvartärgeologi vid Institutionen för geologiska vetenskaper
Anneli Kruve, universitetslektor vid Institutionen för material- och miljökemi på Stockholms universitet
Katarina Winter, postdoktor vid Kriminologiska institutionen på Stockholms universitet
Mattias Heldner, professor i fonetik och föreståndare för fonetiklaboratoriet vid Institutionen för lingvistik på Stockholms universitet
Jonas Nordell, professor i civilrätt vid Juridiska Institutionen på Stockholms universitet
Stefano Papazian, postdoktor vid Institutionen för miljövetenskap på Stockholms universitet
Jan Rosén, professor i civilrätt vid Juridiska Institutionen på Stockholms universitet
Signe Johannessen, konstnär
Richard Julin, konstnärlig ledare vid Accelerator


Samtalet modereras av Bronwyn Bailey-Charteris, projektledare för forskningssamarbeten, samt praktikant Sara-Lot van Uum.


Tisdag 21 januari kl 11:00–12:30

Fri entré, ingen förhandsbokning krävs.

Samtalet varar 90 min och hålls på svenska i Accelerators foajé. Caféets servering är öppen under evenemanget.


Fig. 1 Signe Johannessen, stillbild från videon The seal in the labyrinth and the eternal rest (2016). Foto: Signe Johannessen.