Konst + forskning: Att gå

19 nov 2019, 11:00

Om att arbeta med olika aspekter av gående i sitt konstnärskap.

Med utgångspunkt i Tino Seghals verk This Progress, som är en konstruerad situation, blir forskarsamarbetsgruppen i detta inledande möte presenterade för konstnärer som arbetar med olika aspekter av ”att gå” / ”gående” i sitt konstnärskap. Forskarna uppmanas att tänka på vad det innebär att gå ensam, gå mot någonting och gå tillsammans. Reflektionerna bearbetas sedan i form av skrivande och teckning. Förutom att enbart reflektera över ämnet genom tänkande, kommer forskarna också att instrueras att genomföra performativa handlingar bestående av konstruerade situationer, som i sin tur kan ligga till grund för en potentiell forskningsmetod.

Medverkande:
Barbara Wohlfarth, professor i kvartärgeologi vid Institutionen för geologiska vetenskaper
Anneli Kruve, universitetslektor vid Institutionen för material- och miljökemi på Stockholms universitet
Katarina Winter, postdoktor vid Kriminologiska institutionen på Stockholms universitet
Mattias Heldner, professor i fonetik och föreståndare för fonetiklaboratoriet vid Institutionen för lingvistik på Stockholms universitet
Kevin Noone, professor i kemisk meteorologi vid Institutionen för miljövetenskap på Stockholms universitet
Jonas Nordell, professor i civilrätt vid Juridiska Institutionen på Stockholms universitet
Stefano Papazian, postdoktor vid Institutionen för miljövetenskap på Stockholms universitet
Richard Julin, konstnärlig ledare vid Accelerator


Samtalet modereras av Bronwyn Bailey-Charteris, projektledare för forskningssamarbeten, samt praktikant Sara-Lot van Uum.


Tisdag 19 november kl 11:00–12:30

Fri entré, ingen förhandsbokning krävs.

Samtalet varar 90 min och hålls på svenska i Accelerators foajé. Caféets servering är öppen under evenemanget.