Debattfestival: Battle of Ideas

16 nov 2022,

Yttrandefrihet inom akademin, motståndshandlingar inom konsten och kriget i Ukrainas påverkan på Europa är frågorna på agendan när den brittiska debattfestivalen Battle of Ideas intar Accelerator. Svenska och internationella samhällsdebattörer i dialog kring några av vår samtids angelägna frågor. Som publik är du en viktig deltagare i alla tre samtal, varmt välkommen att lyssna, tänka till och delta i debatten!

Fri entre! Gott om utrymme för drop-in men förhandsboka gärna för att säkra din plats. Boka biljett.

Samtalen hålls på engelska. Evenemanget är ett samarbete mellan Accelerator, Battle of Ideas och bokförlaget Volante.


Program

15.30: KRIGET I UKRAINA – KRIS ELLER PÅNYTTFÖDELSE FÖR EUROPA?

Rysslands invasion av Ukraina och ett nytt krig i Europa har chockat världen och tycks ha omkullkastat antaganden om hur den internationella politiken fungerar. Vad är uppkomsten till krisen i Ukraina och hur kommer den att påverka Europa? Kommer den västerländska enigheten och ”västerländska värderingarna” att stärkas, eller innebär krisen att historien håller på att upprepa sig med ökade geopolitiska spänningar? Om gränser och nationsstater har fortsatt stark relevans, på vilka sätt kan länder visa solidaritet med varandra?

Deltagare:

Alex Voronov, journalist och författare. Sedan Rysslands invasion av Ukraina har han gjort flera reportageresor till krigszonen. Voronov var tidigare politisk redaktör på Eskilstuna-Kuriren, är numera ledarskribent på Liberala Nyhetsbyrån.

Maria Nilsson, docent i journalistik vid Enheten för journalistik, medier och kommunikation (JMK), Stockholms universitet. Nilsson undersöker dokumentära och visuella mediepraktiker med fokus på sanningsanspråk, agens och etik. Ett pågående projekt handlar om etisk publicering och källkritik av bilder från kriget i Ukraina.

Sabine Beppler-Spahl, journalist, författare och ordförande för den tyska tankesmedjan Freiblickinstitut, tysklandskorrespondent för nättidskriften Spiked.

Magnus Petersson, professor i internationella relationer och prefekt för Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid Stockholms universitet. Peterssons forskningsintressen är svensk. nordisk, europeisk och transatlantisk säkerhets- och försvarspolitik. Han har tidigare arbetat på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Försvarshögskolan i Stockholm.


17.00: ATT UTMANA DEN RÄTTA LÄRAN – YTTRANDEFRIHET INOM AKADEMIN

Syftet med akademin är att brett undersöka och utforska idéer. Finns det en tendens i vårt samhälle just nu att röra sig bort ifrån att kämpa för rätten att uttrycka åsikter, mot ett undvikande av att befatta sig med oliktänkande? Är det i så fall del av en internationell trend och vilket avtryck gör den i Sverige? Hur bör universiteten hantera kontroverser och uppmärksamma eller till och med uppmuntra meningsskiljaktigheter? Har akademiker fog för att oroa sig för restriktioner, eller har de alltid behövt förhålla sig till en renlärighet inom universiteten? Hur uppmuntrar man studenter att delta i ett kritisk ifrågasättande, fritt utbyte av idéer och öppen debatt?

Deltagare:

Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet. Rosenberg har tidigare varit rektor för Konstuniversitetet i Helsingfors (Finland) och verksam som professor i genusvetenskap vid Stockholms universitet samt vid Lunds universitet. 

Sara Kristoffersson, professor i designhistoria på Konstfack i Stockholm, Sverige och författare till Hela havet stormar. Rapport inifrån en myndighet (Volante 2022) om Vita havet-debatten, aktivism på akademiska institutioner och politisering av kultur- och utbildningspolitik.

Jan Macvarish, ansvarig för utbildning och program på Free Speech Union, England, gästforskare vid School of Social Policy, Sociology and Social Research, University of Kent.

Erik J Olsson, professor och koordinator för avdelningen Teoretisk Filosofi vid Lunds universitet, samt ordförande för och medgrundare av Academic Rights Watch som bevakar den akademiska friheten i Sverige. Ledare för projektet Filterbubblor och ideologisk segregering online.


18.15: ATT VISA MOD – MOTSTÅNDSHANDLINGAR INOM KONSTEN

Dramatiska skeenden som de iranska kvinnornas kamp mot det teokratiska förtrycket och det ukrainska folkets strid mot de ryska angriparna, har tvingat oss att ta ställning till betydelsen av mod. På vilka sätt förekommer mod inom konsten idag, vilka möjligheter finns för konstnärer och vilka utmaningar står de inför? Vad är mod i en konstnärlig handling? Vad innebär syfte och nytta inom konsten – och finns det en subversiv kraft i det irrationella?

Deltagare: 

Sara Abdollahi, litteraturkritiker, essäist och kulturskribent. Abdollahi skriver regelbundet för Göteborgspostens kulturdel, samt är redaktionsmedlem i SITE Zones.

Fia-Stina Sandlund, konstnär som arbetar i gränslandet mellan journalistik, social aktivism och re-enactment som en form av historieskrivning. Sprang som medlem i gruppen Unfucked Pussy upp på scenen under Fröken Sverigegalan 2001 och vecklade ut en banderoll med texten ”Gubbslem”.

Rosie Kay, dansare, koreograf och ledare för det engelska danskompaniet K2CO Ltd.

Alastair Donald, ansvarig arrangör för Battle of Ideas Festival och biträdande föreståndare för Academy of Ideas. Alastair är även sekreterare för stiftelsen Battle of Ideas och driver dess sommarskola för ungdomar, Living Freedom.