Curating Art: Objects Through Time

27 nov 2019, 18:00

Accelerator har ett samarbete med det internationella masterprogrammet i Curating Art vid Stockholms universitet. Studenterna skapar evenemang i relation till den tematik som Accelerator vill belysa i utställningsprogrammet. Curatorer för Curating Arts fjärde evenemang är Onur Çimen, Ellen Klintenberg Gedda och Yuying Hu. De kommer att presentera en kväll som fokuserar på historiskt material och kulturarv i relation till Cyprien Gaillards utställning.

I sin utställning Overburden adresserar Cyprien Gaillard ideer om förfall, förnyelse och återuppbyggnad på sätt som väcker frågor kring hur vi idag använder oss av och förhåller oss till historiska objekt. I relation till Gaillards utställning kommer konstnären Burçak Bingöl och Anna Källén, professor i arkeologi, att föra ett samtal kring kulturarv och temporalitet i relation till historiskt material. Med tonvikt på samtida konstnärliga praktiker kommer samtalet att kretsa kring de olika roller som historiska artefakter har i dagens samhälle och hur förutsättningarna för dessa ser ut. Vilka berättelser och perspektiv förblir osynliga när vi undersöker historiska objekt utifrån ett samtida perspektiv? Och vilka lager av tolkningar läggs till?

Konstnären Burçak Bingöl bor och arbetar i Turkiet. I sitt arbete utforskar hon begrepp som tillhörighet, kulturarv, identitet, dekoration och misslyckande. Genom ett brett spektrum av medier som bland annat omfattar keramik, teckning, video och installation, skapar Bingöl verk som kan förstås som psykologiska landskap som svävar mellan abstraktion och representation. De både förkastar och bevarar västerländska och österländska traditioner genom att på samma gång avsäga sig och omfamna dem. Bingöl har för tillfället residens på IASPIS. 

Anna Källén är professor i arkeologi vid institutionen för kultur och estetik på Stockholms universitet. Hennes forskning är inriktad mot kritiska kulturarvsstudier, det vill säga studiet av hur saker, platser och traditioner från det förflutna värderas och används idag – främst i Europa och Sydostasien.

Stenskrapa funnen under arkeologiska utgrävningar vid Lao Pak, Lao PDR, november 1995. Foto: Anna Källen

Onsdag 27 november kl. 18:00-20:00

Evenemanget är gratis men antalet platser är begränsade. Anmäl dig till internaccelerator@su.se senast 26 november.

Samtalet hålls på engelska.

Credits:
Onur Çimen, Curator
Ellen Klintenberg Gedda och Yuying Hu, Co-Curatorer
Burçak Bingöl, konstnär
Anna Källén, professor i arkeologi