Curating Art: My Mother’s Language

29 jan 2020, 18:00

My Mother’s Language är den femte delen av samarbetet mellan Accelerator och det internationella masterprogrammet Curating Art vid Stockholms universitet. Studenterna skapar evenemang i relation till den tematik som Accelerator vill belysa i utställningsprogrammet. Curatorer för My Mother’s Language är Ellen Klintenberg Gedda och Onur Çimen. Med utgångspunkt i Johanna Gustafsson Fürsts intresse för sociala, politiska och emotionella aspekter av språk presenterar de en kväll som fokuserar på flerspråkighet i relation till identitet och makt.

”Min mammas språk skär genom min mun, som om min mun minns den skam jag brukade känna över att tala vårt språk inför andra. Nu när jag vill ta språket i min mun igen, låter den mig inte”, säger berättarrösten på Serbokroatiska. Det är erfarenheter som denna, illustrerad i Shapeshifters, som står i fokus för kvällen. Den roll som språket spelar i formandet av den egna identiteten, samt de politiska och strukturella förutsättningarna för denna process, diskuteras under kvällen ur såväl konstnärliga som vetenskapliga perspektiv.

Kvällen inleds med ett samtal mellan konstnären Sophie Vuković och Carla Jonsson, universitetslektor och docent på Institutionen för svenska och flerspråkighet på Stockholms universitet. Därefter visas Shapeshifters i sin helhet (85 min). Filmen, som porträtterar en känsla av tillhörighet bortom nationsgränser genom att använda språket både som material och innehåll, fungerar som utgångspunkt för diskussionen.

Sophie Vuković Shapeshifters (2017). Stillbild från film.

Onsdag 29 januari kl. 18:00-20:00

Evenemanget är gratis men antalet platser är begränsade. Anmäl dig till internaccelerator@su.se senast 28 januari.

Samtalet hålls på engelska.

Credits:
Ellen Klintenberg Gedda, Curator
Onur Çimen, Co-Curator
Sophie Vuković, konstnär
Carla Jonsson, universitetslektor och docent, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet