Curating Art: Dance Concerts

26 sep 2019, 19:00

Accelerator har ett samarbete med det internationella masterprogrammet i Curating Art vid Stockholms universitet. Studenterna skapar evenemang i relation till den tematik som Accelerator vill belysa i utställningsprogrammet. Curator för Curating Arts första evenemang är Anne Vigeland. I relation till Tino Sehgals konstnärskap har hon valt att samarbeta med pavleheidler och hens projekt Dance Concerts, vilket initierades 2016.

Dance Concerts är ett konstnärligt projekt som bjuder in aktörer inom det koreografiska fältet att presentera pågående arbete. På Accelerator kommer ett flertal konstnärer dela intima handlingar som prövande och inlärning med publiken. Intentionen är att ge insikt i arbetets betydelse inom koreografiska processer och belysa de strukturella faktorer som styr vad som är tillgängligt för det publika ögat.

Dance Concerts har tidigare organiserats i samarbete med SITE Sweden och Weld. I relation till Accelerators invigningsutställning med Tino Sehgal arrangeras nu första tillfället av Dance Concerts tredje säsong. Evenemanget vill ta vara på ett förnyat intresse för dans och performance i samtida utställningskontexter och sätta fokus på konst som intresserar sig för museet som plats för socialt utbyte.  

Kvällen kommer bestå av en introduktion, tre individuella sharings av ett antal inbjudna konstnärer och The Assembly – ett modererat samtal.


Torsdag 26 sep kl. 19-22

Evenemanget är gratis men antalet platser är begränsade. Anmäl dig till internaccelerator@su.se senast 25 september.


Credits:

Anne Vigeland, curator
pavleheidler, dansare och dansteoretiker
Medverkande konstnärer: Anna Westberg, Zoë Poluch, Stina Nyberg, Adam Seid Tahir, Caroline Pyo Soon Byström, Andrea Yang-Nam Svensson

Bild från ateljéresidens vid Konstnärsnämnden (2019). Foto: pavleheidler