Curating Art: En Kör Möter

26 okt 2022,

En Kör Möter är en undersökning av körkonsten och ett steg mot upplösningen av dess strukturer, förväntningar och dynamiker. Traditionellt sett är körmusiken kopplad till religiösa rum. Den skrivs och uppförs med specifika akustiska förutsättningar och sångarplaceringar i åtanke. Vad händer om vi i stället bjuder in kören till ett rum som inte följer kyrkorummets arkitektoniska eller estetiska logik: konstutställningen?

Tillsammans med vokalensemblen En Kör välkomnar vi er till en körupplevelse där ljudande kroppar utforskar förhållandet till varandra och till det rum som omsluter dem. Den här kvällen är ett enskilt ögonblick i en pågående process där tolv sångare testar gränserna för sin konst. En Kör Möter experimenterar med nya praktiker, nya sätt att dela, skapa och lyssna.

Accelerator har ett samarbete med det internationella masterprogrammet Curating Art vid Stockholms universitet. Studenterna skapar evenemang i anslutning till teman som Accelerator vill lyfta fram i programmet. Curatorerna för detta evenemang är Joel Albinsson och Hanna Bargheer. En Kör Möter presenteras i anslutning till Tori Wrånes utställning Big Water.

Onsdag 26 oktober kl. 18:30

Fri entré, ingen föranmälan krävs


Medverkande

Curatorer: Hanna Bargheer och Joel Albinsson

Koreograf: Linnea Rosberg

Kör: Charlie Börjeson, Christine Hellsing, Daniel Häll, Elina Hardell, Ellinor Bakhuizen, Eric Berrez, Harald Carlinger, Jacob Edström, Jakob Lundvall, Paul-Philip Mosulet, Sara Nyberg, Tilda Lundgren

Mentor: Nina Øverli

”En Kör Möter”, publiceras med tillstånd av Hanna Bargheer och Joel Albinsson.