Bokrelease: Oracualar Visions – in the Darkness of the Night

8 dec 2020, 18:30

En digital release av Oracular Visions – In the Darkness of the Night som fördjupar sig i frågor som rör osäkerhet, vägledning, en mångfald av sanningar, tillit och framför allt orakulära visioner.

Samtalet sänds live via Accelerators Facebooksida

Boken är den femte utgåvan i publikationsserien ”Studies in Curating Art” med fokus på curatoriell forskning och sambandet mellan teori och praktik inom fältet. ”Studies in Curating Art” görs inom ramen för det internationella masterprogrammet Curating Art på Stockholms universitet.

Några av dessa visioner levereras till oss under kvällen i form av en läsning av Iris Smeds, en presentation av bokens design av Tobias Kingstedt samt en filmvisning och samtal med Tor-Finn Malum Fitje & Thomas Hill. Det verkar som att frågor är mer närvarande i livet än svar. Emellanåt accepterar vi det här asymmetriska förhållandet – till exempel efter de första tusen frågorna i den tidiga barndomen, eller strax efter middagen när dagen har övergått till kväll. Vi söker då inte svaren lika otåligt som innan. För en stund svävar frågorna fritt utan att jaga efter sin motpart. Det händer dock att vissa enträgna frågor ger sig till känna, som vägrar att släppa taget och med klar och tydlig stämma kräver svar. De tar inte hänsyn till ens ålder, vilken tid på dygnet det är eller var man befinner sig. De ger sig helt enkelt inte och orsakar gärna en sömnlös natt. Är det så att nyfikenheten inför det okända och viljan att se in i framtiden är ofrånkomliga egenskaper hos människan? För precis som hos det frågvisa barnet vägrar frågorna ibland att upphöra. Vad ska man då ta sig till? Kanske är svaret att uppsöka ett orakel.

Evenemanget hålls på engelska.

Boken innehåller bidrag av Federica Bueti, Shirin Fahimi, Tor-Finn Malum Fitje & Thomas Hill, Iris Smeds, Hélène Smith, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung och Sinziana Ravini.

En epub-version av boken finns att ladda ner här. Tryckta exemplar av boken finns att hämta gratis på Index – The Swedish Contemporary Art Foundation. 

Redaktörer: Federica Brigo, Onur Çimen, Elias Kautsky, Ellen Klintenberg Gedda.
Formgivning: Tobias Kingstedt.
Utgivning: Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.
Redaktionskommitté: Robin McGinley, Valentina Sansone.

Evenemanget presenteras i samarbete med Accelerator.