Rektorsporträtt

Gösta Mittag-Leffler av Robert Thegerström

 • Titel: Prof. i matematik
 • Rektorsår: 1886 & 1891–1892
 • Konstnär: Robert Thegerström
 • Tillkommet: 1912
 • Mått: 108x84cm
Gösta Mittag-Leffler anställdes 1881 som professor i ämnet ren matematik1 och var under sin tid som yrkesverksam en stark förespråkare för kvinnorörelsen.2 Ett tecken på Gösta Mittag-Lefflers och högskolans styrelses radikala och liberala idéer är att han tog initiativet till den ryska matematikern Sonja Kovalevskys docentur och till att hon sedermera blev professor vid lärosätet.3 Kovalevsky blev med detta Sveriges första kvinnliga professor. Mittag-Leffler och Kovalevsky umgicks med dåtidens ledande nordiska kulturpersonligheter såsom Henrik Ibsen, Ellen Key och Fridtjof Nansen.4 Mittag-Leffler tog också strid för att lärarna borde ha ett avgörande inflytande på nya professorstjänster, medan Stockholms högskolas styrelse menade att detta var deras uppgift.5
Gösta Mittag-Leffler bidrog stort till det matematiska fältet och har Mittag-Lefflers sats uppkallad efter sig.

Fotnoter
1 Fredric Bedoire, Per Thullberg, Stockholms universitet 1878–1978, s. 25
2 Ulla Wikander, Kvinnoarbete i Europa 1789–1950. Genus, makt och arbetsdelning. Atlas Akademi: 1999, s.
100

3 Fredric Bedoire, Per Thullberg, Stockholms universitet 1878–1978, s. 35
4 Fredric Bedoire, Per Thullberg, Stockholms universitet 1878–1978, s. 35
5 Fredric Bedoire, Per Thullberg, Stockholms universitet 1878–1978, s. 26

Läs mer

Wilhelm Leche av Oscar Björk

 • Titel: Prof. i zoologi
 • Rektorsår: 1887–1890
 • Konstnär: Oscar Björk
 • Tillkommet: 1910
 • Mått: 130x113cm

Wilhelm Leche stöttade den allmänna folkbildningen och var under 25 år ordförande för Stockholms arbetareinstitut.1 Han anställdes 1880 som lärare i zoologi och blev därmed den förste läraren på högskolan som inte hade sin verksamhet som bisyssla till annan tjänst och han utnämndes till professor fyra år senare.2 Leche var erkänd för sin förmåga att förklara lättbegripligt och väcka entusiasm hos studenterna, vilka behandlades som medarbetare. Han lät studenterna ta sig an forskningsuppgifter på ett tidigt stadium i sina utbildningar.3 Leches undersökning av tänderna hos fossila djurarter har varit betydande för att kunna förstå tandsystemets utveckling.4 Porträttet av Oscar Björk tillkom 1910 till firandet av Leches 60-års dag, efter 30 års verksamhet vid Stockholms högskola.

Fotnoter
1 Svenskt biografiskt lexikon
2 Fredric Bedoire, Per Thullberg, Stockholms universitet 1878–1978, s. 25
3 Sven Tunberg, Stockholms högskolas historia före 1950, s.46
4 Svenskt biografiskt lexikon

Läs mer

Svante Arrhenius av Almar Bech

 • Titel: Prof. i fysik
 • Rektorsår: 1897–1902
 • Konstnär: Almar Bech (1935 – kopia efter Richard Berg)
 • Tillkommet: 1935
 • Mått: 118x104cm

Svante Arrhenius blev ordinarie professor i fysik vid Stockholms högskola 1895, men kom under sin karriär att även röna stora framgångar inom kemins fält.1 Arrhenius var den förste som påvisade att människans utsläpp av koldioxid från fossila bränslen medför en växthuseffekt, som i sin tur kan påverka det globala klimatet.2 Arrhenius många föreläsningar och kortare publikationer vittnar om en vilja att nå ut till allmänheten och efter sin professorskarriär skrev han populärvetenskapliga böcker som översatts till flera språk.3 Genom sitt arbete med den elektrolytiska dissociationsteorin, belönades han med Nobelpriset i kemi 1903 och blev därmed förste svensk att erhålla priset.4

Fotnoter
1 Tunberg, Stockholms högskolas historia före 1950, s.75
2 Stockholms universitets webbplats
3 Nobelprize.org
4 Nationalencyklopedin ”Svante Arrhenius”

Läs mer

Gerard De Geer av Hanna Pauli

 • Titel: Prof. i geologi
 • Rektorsår: 1902-1910
 • Konstnär: Hanna Pauli
 • Tillkommet: 1924
 • Mått: 130x89cm
Gerard De Geer var en banbrytare inom skandinavisk geologi. Fokus för hans forskning var att genom mätningar få fram den senaste landisens avsmältningsförlopp.1
De Geers mätningar skedde inte enbart i Sverige, han gjorde också ett flertal expeditioner till Nordamerika, Himalaya, Sydamerika, Centralafrika, Nya Zeeland och inte minst till Spetsbergen på Svalbard dit han ofta återkom.2 De Geers relativt långa rektorsperiod speglar hans personlighet som en samlande kraft och De Geer var erkänd som en älskvärd och generös person.3 De Geer var även inspektor för arbetarinstitutet, som verkade för att utbilda arbetare och människor med liten eller ingen utbildning.4

Fotnoter
1 Nationalencyklopedin
2 Nationalencyklopedin
3 Tunberg, Stockholms högskolas historia före 1950, s. 105
4 Svenskt biografiskt lexikon

Läs mer

Dag Norberg av Sven Ljungberg

 • Titel: Prof. i latinska språket och litteraturen
 • Rektorsår: 1966-1974
 • Konstnär: Sven Ljungberg
 • Tillkommet: 1969
 • Mått: 84x94cm

Genom en donation 1948 inrättades en professur i latinska språket vid Stockholms högskola. Samma år blev Dag Norberg lärosätets förste professor inom området.1 Vid hans tillträde som rektor år 1966 hade Stockholms högskola hunnit bli dagens Stockholms universitet. Norberg hade en central roll i den stora flytten från de gamla lokalerna inne i Stockholm, ut till de nybyggda husen på Frescati.2 Under 1960-talet ökade också antalet studenter vid universitetet markant från 6 000 till 28 000.3 Som lärare var Norberg känd som inspirerande och pragmatisk och flera av hans studenter har erhållit professurer både innanför och utanför Sveriges gränser.4

Fotnoter
1 Tunberg, Stockholms högskolas historia före 1950, s. 155
2 Nationalencyklopedin
3 Fredric Bedoire, Per Thullberg, Stockholms universitet 1878–1978 s.164
4 Dagens nyheter – Till minne av Dag Norberg

Läs mer

Gunnel Engwall av Carin Adler

 • Titel: Prof. i romanska språk
 • Rektorsår: 2003-2004
 • Konstnär: Carin Adler
 • Tillkommet: 2005
 • Mått: 101x81cm

Gunnel Engwall utbildade sig vid Stockholms universitet och avlade sin magisterexamen i romanska språk vid universitetet.1 Engwall var länge verksam som preses för Vitterhetsakademien, vilken har som uppgift att bland annat främja forskning inom humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner.2 Utöver det verkar akademien för att initiera och stödja internationell forskning inom akademiens verksamhetsområde. Engwall har även varit delaktig i debatten om placering för det kommande Nobelcentret.3 Engwall är i dag verksam vid Romanska och klassiska institutionen vid Stockholms universitet där hon varit professor sedan 1989.4 Hennes huvudsakliga forskningsområden är kvantitativ lingvistik och studier av August Strindbergs författarskap.

Fotnoter
1 Stockholms universitets webbplats
2 Vitterhetsakademiens webbplats
3 Debattinlägg i Dagens samhälle
4 Stockholms universitets webbplats

Läs mer