Hösten 2016 Tony Oursler


”Influence Machine vill skapa kontakt med gamla vetenskapspersoner och uppfinnare. Accelerators första evenemang var en magisk iscensättning av mötet mellan konst och vetenskap.”
Richard Julin, konstnärlig ledare.

Som en start för verksamheten bjöd Accelerator i oktober 2016 in till en utomhusvisning av multimediainstallationerna Influence Machine och Antennae av videokonstpionjären Tony Oursler. Verken visades på campus Frescati i samarbete med konstmuseet Magasin III.

Etienne-Gaspard Robert huvudinspiratör

Accelerator skapas på platsen för Manne Siegbahns fysiklaboratorier. Fysikern och magikern Etienne-Gaspard Robert (1764-1837) är huvudinspiratören till the Influence Machine. Robert utvecklade bildprojektorer han kallade fantasmaskop, med vilka han projicerade bilder på rök i föreställningar som kallas fantasmagori. Han genomförde även den första bemannade ballongflygningen i Sverige. Verket visades under en kväll, den 20 oktober 2016.

Se dokumentären om Accelerators första konstevenemang:

The Influence Machine

I verket The Influence Machine (2000-2002) blandar Tony Oursler fragmentariskt tal av röster från teknologins historia, bilder av huvuden, en hand som knackar projicerat i mörkret på rökmoln, träd och omgivande byggnader. Med ord, bild och ljud skapar han ett spektakulärt konstverk i utomhusmiljö. Fysikern och magikern Etienne-Gaspard Robertson, tv-pionjären John Logie Baird och Philo T. Farnsworth, en av uppfinnarna av den mekaniska teven är några av de vetenskapspersoner och uppfinnare som det talas om i installationen. Även andra personer och tekniker dyker upp i verket, som systrarna Fox vars ”knackande” som ett sätt kommunicera med döda personer var känt i östra USA på mitten av 1800-talet.

Antennae

Konstverket Antennae (2002) visades i kylbassängen ovanför den gamla partikelacceleratorn vid Manne Siegbahnlaboratoriet, platsen för det framtida utställningsrummet för Accelerator under tre veckors tid på kvällen. Verket består av en mängd antenner, som bildar ett landskap på vilket en mängd sjungande, snurrande ansikten projiceras. Verket ingår i Magasin III:s samling och är del i en större serie konstverk som Tony Oursler skapade 2002 under titeln STATION.

Sändning och mottagande

Både Influence Machine och Antennae ingår i Tony Ourslers grävande i teknikens och särskilt tv-mediets historia. Med projektioner, ljud och rökmoln iscensätter han teman som sändning och mottagning, närvaron av teknologi i det dagliga livet och i förlängningen mediets sociala och fysiska påverkan.

Teknologi, psykologi och det övernaturliga

Tony Oursler bor och verkar i New York. Sedan 1970-talet har han arbetat med olika tekniker som måleri, skulptur, video och installation. I verken är hans intresse för teknologi relaterat till psykologi och övernaturliga dimensioner ett återkommande tema. Han har blivit känd för sin blandning av hallucinatoriska, poetiska texter och projektioner på dockor i våldsamma och humoristiska scener.

Credit Influence Machine

För mer information om The Influence Machine:

https://www.magasin3.com/utstallning/influence-machine-tony-oursler/
http://www.tate.org.uk/art/artworks/oursler-the-influence-machine-t13860

 

Foto: Jean Baptiste Béranger och Ingmarie Andersson