Tino Sehgal


6 september–20 oktober

Den första utställningen som Accelerator visar i den nya konsthallen är med den tysk-brittiske konstnären Tino Sehgal.

Utifrån studier i politisk ekonomi och dans har Tino Sehgal under två decennier utvecklat en alternativ modell för konstproduktion. Han beskriver sin helt immateriella konst som “konstruerade situationer” och skapar verk som ifrågasätter den traditionella relationen mellan objekt-subjekt i visuell konst. Han använder sociala beteenden och ageranden som material, och skapar omslutande verk som känns mer än de syns. Seghals konstnärskap, som kretsar kring hållbarhet, ifrågasätter behovet av materiella resurser för att skapa konst.

Det som finns kvar efter Sehgals verk är intryck, känslor och minnen, vilka gör besökarens upplevelse mer rättvisa än vad som går att fånga i ett fotografi eller på film. Konstverket uppstår i mötet mellan besökarna och de som uppför verket i utställningssalarna.

Öppningsverket kommer att vara delvis sprunget ur universitetet som kontext då en stor del av de som deltar är forskare från Stockholms universitet.
Tino Sehgal föddes i London 1976. Han bor i dag i Berlin.

Curator: Richard Julin, konstnärlig ledare Accelerator

Plats: Accelerator på Stockholms universitet, Frescativägen 24–26

Öppettider: tisdag–söndag kl. 12:00-18:00, onsdag kl. 12:00–20:00

Bild: Tino Sehgal. Courtesy the artist and Esther Schipper, Berlin.
Fotograf ©Asad Reza