Tino Sehgal


6 september–20 oktober

Den första utställningen som Accelerator visar i den nya konsthallen är med den tysk-brittiske konstnären Tino Sehgal.

Utifrån studier i politisk ekonomi och dans har Tino Sehgal under två decennier utvecklat en alternativ modell för konstproduktion inom konstvärlden. Han beskriver sin helt immateriella konst som ”konstruerade situationer” och gör en poäng av att verken inte är performance, vilket historiskt sett har varit en reaktion mot marknaden. I konstnärskapet, som kretsar kring hållbarhet, används inga materiella resurser i skapandet av konsten.

Varken Sehgal eller hans närmaste medarbetare flyger och inget tryckt material produceras till utställningarna. Han motsätter sig även foto- och filmdokumentation eftersom han vill att konstverken ska existera enbart som upplevelser, minnen och berättelser.

Sehgals konstverk uppstår mellan besökarna och verkets ”tolkar” (utvalda personer som har instruerats av konstnären) i utställningssalarna. Öppningsverket kommer att vara delvis sprunget ur universitetet som kontext då en stor del av de ”tolkar” som är del av konstverket är forskare från Stockholms universitet.

Tino Sehgal föddes i London 1976. Han bor i dag i Berlin.

Curator: Richard Julin, konstnärlig ledare Accelerator

Plats: Accelerator på Stockholms universitet, Frescativägen 24–26

Öppettider: tisdag–söndag kl. 12:00-18:00, onsdag kl. 12:00–20:00

Bild: Tino Sehgal. Courtesy the artist and Esther Schipper, Berlin.
Fotograf ©Asad Reza